Nytt

Regjeringen vil undertegne Marrakesh-avtalen som søker å regulere migrasjonen mellom den rike og fattige verden. Det får Document bekreftet i UD.

Fra flere røster i FrP har det reist seg motforestillinger mot at Norge skal undertegne en avtale som vil legge til rette for migrasjon.

Avtalen nevner ikke ordet «nasjonal suverenitet».

Støtt Document

Vi setter stor pris på om du kan gi et månedlig beløp. Du kan nå enkelt sette opp fast trekk med bankkort:

For andre bidragsmåter, se vår Støtt Oss-side.

Forhåndsbestill Alexander Graus “Hypermoral” fra Document Forlag her!