Migranter ved havnen på Lampedusa venter på transport til det italienske fastlandet den 15. september 2023. Foto: Cecilia Fabiano / LaPresse via AP / NTB.

Avtalen som EU inngikk om å betale Tunisia 255 millioner euro for å stanse den ulovlige migrasjonen til Italia, blokkeres av flere medlemslands representanter i EU-rådet, som trenerer utbetalingen av pengene.

Med det ser den strategiske avtalen – som Tunisias president Kais Saied for to måneder siden utarbeidet sammen med EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen, Italias statsminister Giorgia Meloni og Nederlands statsminister Mark Rutte – ut til å havarere før den er blitt operativ, melder La Repubblica.

Pengene til Tunisia skulle utbetales i to beløp på henholdsvis 100 og 155 millioner euro, og det er beløp nummer to som ikke utbetales fordi det er kommet formelle innvendinger til avtaleprosessen fra deler av EU-eliten, opplyser Roma-avisen.

Utbetalingen av restbeløpet trenger en særskilt en autorisasjon fra Brussel. Og her har misnøyen blant medlemslandene tatt overhånd. EUs høye representant for utenrikspolitikk Josep Borrell sier at mange medlemsland har protestert mot måten avtalen ble fremforhandlet og undertegnet. Protestene gjelder politiske valg, men bygger også på tekniske forhold. Avtalen ble undertegnet uten medlemslandenes offisielle samtykke, og utbetalingen vedrører EU-kommisjonens årlige budsjett for 2023. Prosedyren for godkjenning avhenger derfor av Coreper, komiteen der de diplomatiske representantene for de 27 medlemslandene er samlet.

Problemet vil etter alt å dømme forbli uløst i alle fall frem til mandag, da det skal være et møte mellom EU-kommisjonen, EUs presidentskap og de permanente representantene for de 27 EU-landene.

I mellomtiden har migrasjonsstrømmen fra Tunisia til Lampedusa nådd rekordnivåer, og det ser ut til å være en konsekvens av forviklingene med utbetalingen av pengene fra EU til Tunisia. Økningen i trafikken er tilsynelatende en beskjed fra den tunisiske president Kais Saied, som styrer et land med prekær pengemangel, om at manglende utbetaling resulterer i uhindret migrasjon.

En tunisisk kilde som har uttalt seg til det italienske aktualitetsprogrammet Quarta Repubblica på Mediaset-kanalen Rete 4, hevder at den tunisiske kystvakten har fått ordre om å la migrasjonen skje uhindret.

Undersøkelsene som er gjort i forbindelse med tv-programmet, peker også i retning av at treneringen av avtalen mellom EU og Tunisia er politisk motivert.

Pedro Marques, den portugisiske nestlederen i EU-parlamentets gruppe av sosialdemokratiske partier, sier til Quarta Repubblica at han har sagt til Ursula von der Leyen at avtalen bør forkastes. Vi kan ikke forhandle med et «autoritært regime», mener Marques, som hevder at situasjonen ikke kan sammenlignes med den som førte til avtalen mellom EU og Tyrkia i 2016 om å stanse den ulovlige migrasjonen fra Tyrkia til unionen.

På spørsmål om han tror sosialistenes motstand mot avtalen har bidratt til å blokkere den, svarer Marques: «Det håper jeg.»

Det at visse politiske krefter i EU motarbeider avtalen, setter Italia i en svært vanskelig situasjon, sier Giorgia Meloni i en videomelding på Facebook. Migrasjonstrykket er uholdbart, fastslår den italienske statsministeren.

På den italienske høyresiden spekuleres det i at sosialistene i EU har satt seg som mål å skape vanskeligheter for Meloni, som hittil har forsøkt å innføre en strengere innvandringspolitikk i lojal koordinasjon med EU.

Spørsmålet som reises, er hvor lenge hun kan holde seg til den strategien for ikke å tape popularitet. Meloni, som i fravær av gnisninger i koalisjonen kan bli sittende minst til 2027, håper åpenbart på en mindre fiendtlig innstilt union etter EU-valget til neste år.

 

Kjøp Jean Raspails roman «De helliges leir»!  Du kan også kjøpe den som e-bok.

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.