Torsdag er det første behandling av den danske regjeringens lovforslag som innebærer at alle over 18 år kan kjøpe pepperspray uten registrering eller kontroll.

Hvis den danske regjeringen vinner fram med sitt lovforslag torsdag, er det første gang at landets innbyggere får rett til å bruke maktmidler til selvforsvar. Det er flertall for lovforslaget blant politikerne, men en rekke fagfolk er krasse i sin kritikk av å tillate fritt salg og kjøp av pepperspray, uten å sjekke folks kriminelle fortid eller annet.

– Det er et dårlig lovforslag, som jeg håper ikke blir vedtatt. I utgangspunktet bør folk ikke forsøke å forsvare seg, de skal tvert imot observere og melde og ikke ta saken i egne hender, når de er risiko for at man kommer ytterligere til skade, sier formann i Politiforbundet Claus Oxfeldt.

Han minner om at politiet, som i per i dag kan benytte pepperspray i Danmark og Norge, har opplæring og utdanning for bruk og behandling av eventuelle skader og har med seg førstehjelpsutstyr. Pepperspray gjør den som sprayes momentant blind og svir øyne og slimhinner.

Falsk trygghet

Oxfeldt har ikke sans for regjeringens begrunnelse der de sier at pepperspray i danske hjem «vil kunne øke tryggheten for mange borgere». Han mener det dreier seg om falsk trygghet.

– Man står ikke overfor en gjerningsperson som står helt stille, og vedkommende kan bli voldsomt aggressiv, påpeker han.

Regjeringens lovforslag kommer to år etter et forslag fra Dansk Folkeparti om å jenke på våpenloven, slik at så pepperspray kan bli tilgjengelig for folk flest som forsvarsvåpen, å ha i lomma og nattbordsskuffen.

Det møtte motbør allerede da de første gang forslo å selge pepperspray på supermarkeder og bensinstasjoner.

Også i gale hender

Danmarks kriminalitetsforebyggende råd er også bekymret over utviklingen og frykter at forslaget vil føre til mer vold heller enn mindre, ifølge et høringssvar.

– Grensene for lovlig nødverge kan være vanskelige at vurdere i en konkret situasjon når man er redd, påpekes det.

Det påpekes videre at hvis pepperspray legaliseres, får alle lettere tilgang, ikke bare de som har grunn til å ville beskytte seg. Det blir mer tilgjengelig for kriminelle også, mener rådet.

Institut for Menneskerettigheder anbefaler at ordningen evalueres etter tre-fire år. Instituttet anbefaler som minimum at det innføres et krav om kurs i å bruke pepperspray.

 

Forhåndsbestill Alexander Graus “Hypermoral” fra Document Forlag her!