Antall hjemløse over 50 år i Danmark har vokst betraktelig siden 2009, framgår det av nye tall. Mangel på hjelp og billige boliger trekkes fram som årsaker.

I 2019 var i alt 1.545 dansker over 50 år hjemløse, viser tall fra Vive – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.

Undersøkelsen er bestilt av Rådet for Socialt Udsatte, som ligger under det danske sosialdepartementet.

Siden 2009 har antallet hjemløse mellom 50 og 60 år økt med 52 prosent, mens den i samme periode har steget med hele 76 prosent for dem over 60 år.

Dette skyldes ifølge undersøkelsen blant annet at kommunene ikke har tilbud som kan hjelpe sosialt utsatte eldre ut av hjemløshet, mens det også er for lite billige boliger til eldre.

Dermed ender mange eldre hjemløse, som har kroniske diagnoser og behov for behandling, opp med å tilbringe natta på herberger.

Leder Vibe Klarup for Rådet for Socialt Udsatte peker på en såkalt «housing first»-modell som løsningen. Den innebærer at hjemløse får tilbud om bolig før man går i gang med å utrede og hjelpe vedkommende med problemer de måtte ha.

– Det er avgjørende for å komme hjemløsheten til livs – også blant den eldre gruppen, sier Klarup.

Kommunene kan imidlertid ha vansker med å skaffe egnede boliger, blant annet fordi mange eldre hjemløse mottar sosialhjelp istedenfor førtidspensjon og derfor ikke har råd til å betale.

Vibe mener en løsning på dette kan være å gjøre det lettere for særlig utsatte borgere å få utbetalt førtidspensjon. Rådet for Socialt Udsatte anbefaler også at flere billige boliger stilles til rådighet.

Den danske regjeringen skal etter planen foreslå en reform av innsatsen mot hjemløshet i løpet av høsten. Vive-undersøkelsen er basert på intervjuer med folk som jobber med sosiale tilbud, samt intervjuer med 13 eldre hjemløse.

Les også:

Første skoledag. Er det Danmark?

Kjøp Alf R. Jacobsens sensasjonelle «Stalins svøpe: KGB, AP og kommunismens medløpere» her!

Kjøp Halvor Foslis bok her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.