Fra Nørrebro i København. Foto: Steen Raaschou.

For å hindre fremveksten av parallell­samfunn i utsatte områder, har regjeringen i Danmark satt seg som mål at ikke-vestlige innvandrere og deres etter­kommere ikke skal utgjøre mer enn 30 prosent av befolkningen i noen bolig­områder i landet om ti år.

Den danske regjeringen vil ta grep i 58 boligområder med 100.000 innbyggere med sikte på å nå dette målet, skriver Berlingske.

Danmarks innenriks- og boligminister Kaare Dybvad Bek (S) er klar på at landet har dårlig tid:

»Vi har de næste ti år til at skabe en balance i vores integrationspolitik og i den måde, vi bor og lever sammen på. Ellers tror jeg, at vi ender med et todelt samfund, hvor man trækker sig fra hinanden,« siger Kaare Dybvad Bek.

I udspillet fra ministeriet lyder det, at risikoen for, at »religiøse og kulturelle parallelsamfund vokser frem«, forøges, hvis for mange ikkevestlige indvandrere bor i de samme boligområder.

Netop den problemstilling har Berlingske beskrevet i efteråret, hvor det kom frem, at imamer og kriminelle klaner havde betydelig magt i en række udsatte boligområder herhjemme.

Blant de konkrete tiltakene regjeringen foreslår, er å hindre kommuner å bosette straffedømte, trygdede eller personer uten europeisk statsborgerskap i utsatte boligområder, mens personer med utdannelse og arbeid gis fortrinnsrett. Nedrivning av eksisterende boligmasse kan også bli aktuelt.

Steg for steg vil slike tiltak bringe utviklingen i riktig retning, håper statsråden. For visse områder er det imidlertid et lovlig langt lerret å bleke:

For at sætte målsætningen i perspektiv har alle 15 boligområder på den nuværende ghettoliste markant mere end 30 procent ikkevestlige indvandrere og efterkommere. Ikkevestlige indvandrere og efterkommere udgør mere end halvdelen af beboere i alle områderne.

Dybvad Bek mener det er nødvendig å motvirke utviklingstrekk som har fått feste seg lenge:

»Jeg anerkender også, at der i den menneskelige natur ligger en søgen efter folk, der ligner en selv. Men forudsætningen for velfærdssamfundet og tilliden i det danske samfund er, at vi indretter os på en måde, hvor vi bryder med det generelle mønster, at man samler sig med dem, man deler kultur med,« siger Kaare Dybvad Bek.

Berlingske utfordrer ikke statsråden på at dette prinsippet vanskelig kan gjøres gjeldende for dem i Danmark som har en dansk kultur.

 

 

Kjøp Ruud Koopmans’ bok her!

 

Kjøp «Sammenstøt mellom sivilisasjoner?» her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.