Mette Frederiksen var på besøk på en minkfarm i full beskyttelsesdrakt, med hele pressen på slep. Etterpå felte hun en tåre foran kamera. Det falt ikke i god jord. Krokodilletårer, mente kritikerne. Foto: skjermdump.

Først vedtar regjeringen total nedslaktning av minkbestanden i Danmark, også bestander hvor det ikke er smitte. Dette var lovstridig. Men regjeringen har nå lagt frem et forslag i Folketinget som gjør nedslaktningen lovlig i ettertid. En lov med tilbakevirkende kraft.

Forslaget kommer opp til behandling i Folketinget torsdag. Nye Borgerlige har forsøkt å få andre partier med på å stille 60 representanter. Da kan lovforslaget stilles i bero.

Som om ikke dét var nok: Minken ble lagt i massegraver, og ikke før var de gravlagt, før det het at de må graves opp igjen! Grunnen er fare for forurensning av grunnvann og en stor sjø som gir drikkevann til Viborg og Holstebro.

Nå sier forskere at skaden allerede har skjedd.

Væske fra millioner av nedgravde mink kan ha forurenset grunnvannet på to steder på Jylland i Danmark.

Det viser en forskningsrapport bestilt av Miljøstyrelsen i Danmark. Rapporten er laget av De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (Geus) og Danmarks Teknologiske Institutt, skriver Radio4.

Forskerne mener risikoen for forurensning er overhengende. Funnene er gjort på steder utenfor byene Viborg og Holstebro.

– Basert på en rekke antakelser kan det øverste grunnvannet allerede ha blitt forurenset, sier statsgeolog og avdelingssjef Geus Claus Kjøller til kanalen. Han er en av forskerne bak rapporten.

Kjøller sier at de skal gjøre konkrete målinger ved og under minkgravene før man med sikkerhet kan fastslå at forurensede gasser har sivet ned i grunnvannet. I rapporten blir myndighetene oppfordret til å sette i gang med slike målinger umiddelbart.

I bransjeorganisasjonen for Danmarks vannforsyninger, Danske Vandværker, blir rapporten møtt med sinne.

– Det er dypt bekymringsfullt, og det bekrefter at når vi har stilt spørsmål, så har det vært god grunn til det, sier lederen for Danske Vandværker, Susan Münster, til Radio4. (NTB)

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.