Nytt

Migranter som er blitt plukket opp i Middelhavet, venter på å gå i land fra redningsskipet «Caliope» på havnen i Malaga den 12. oktober 2018. Foto: Jon Nazca / Reuters / Scanpix.

Migrasjonen som går sjøveien fra Afrika til Spania, fortsetter ufortrødent selv om rapportene om den uteblir eller ikke gis noen større synlighet i mediene – man må selv lete opp informasjonen.

Før helgen ble mer enn 1000 migranter i løpet av 48 timer hentet opp fra Gibraltarstredet eller Alboransjøen, og satt i land på forskjellige havner i den sydspanske regionen Andalusia, skriver El Mundo. Av pressebilder ser man at det i hovedsak fortsatt dreier seg om unge menn fra Afrika sør for Sahara.

Det viser seg at statistikkene over antall ankomster til Spania i løpet av 2018 er sprikende. El Mundo skriver mandag at det spanske innenriksdepartementet opererer med et antall av 36.675 migranter som er kommet sjøveien til Spania hittil i år, mens data fra FNs høykommissær for flyktninger tilsier at det er over 40.000.

Ankomstene fortsetter til tross for at Marokko, som er transittland for de fleste av migrantene som kommer til Spania, har fått støtte av Spania og Tyskland til å bekjempe menneskesmugling. Smuglernettverk er blitt oppløst, og mange overfarter er blitt stanset. Marinen har sågar skutt mot noen båter, et faktum som i det store og hele er blitt oversett.

Et annet usikkert antall er hvor mange av de ankomne som allerede har forlatt Spania for å begi seg til andre europeiske land.

En indikasjon på det står å lese i El Mundo søndag: 4000 transittmigranter har bare siden sent i juni mottatt assistanse av Røde Kors og andre organisasjoner under koordinering av myndighetene i den selvstyrte spanske regionen Baskerland, som grenser mot Frankrike i Biscaya-bukten.

I løpet av fire av ti måneder har altså minst ti prosent av samtlige ankomne til Spania hittil i år passert via Baskerland. Med tanke på at dette ikke er eneste krysningspunkt og at det neppe er alle som ber om hjelp eller blir registrert som hjulpet, er det nærliggende å trekke den konklusjon at et stort flertall av migrantene ikke blir lenge i Spania.

Resultatet kan beskues i urbane strøk lenger nord i Europa. I boken «La ruée vers l’Europe» («Stormen mot Europa») estimerer den amerikanske professoren Stephen Smith at den «afro-europeiske» befolkningen i Europa kan bli på et sted mellom 150 og 200 millioner personer i 2050.

 

Støtt Document

Vi setter stor pris på om du kan gi et månedlig beløp. Dette gir oss en forutsigbar inntekt og gjør oss i stand til å publisere mer og bedre.

 

Kjøp Jean Raspails «De helliges leir» fra Document Forlag her.