Migranter som er blitt hentet opp fra sjøudyktige båter i Gibraltar-stredet, er kommet til havnen i Tarifa den 24. juli 2018. Foto: Jon Nazca / Reuters / Scanpix.


 

Menneskestrømmen over havet til Spania har fortsatt ufortrødent også etter helgen, da omlag ett tusen migranter ble plukket opp i Middelhavet og brakt til det spanske fastlandet.

972 båtmigranter er i løpet av kun ett døgn blitt hentet til kysten av den sydlige spanske regionen Andalusia, skriver El País tirsdag.

I Cádiz litt nordvest for Gibralter er tre idrettshaller tatt i bruk til midlertidig innkvartering av noen av dem, mens innenriksdepartementet arbeider med å finne mindre prekære løsninger. Et stort migrantsenter i Algeciras er under planlegging.

Allerede klokken ti tirsdag morgen plukket den spanske redningstjenesten opp de første 334 migrantene fra 27 forskjellige båter i Gibraltar-stredet. Kort tid etter ble 140 andre plukket opp fra tre båter i Alboransjøen. Til forskjell fra NTB benytter ikke Spanias venstreorienterte newspaper of record betegnelsen «flyktninger» om disse personene.

Heller ikke mandagen var uten migranttrafikk fra Afrika til Spania. Mellom Algeciras og Tarifa ble 265 personer plukket opp fra 24 båter, og i Gibraltar-stredet kom 233 migranter i sju båter. El País skriver at 25 av dem var fra Bangladesh. Men som bildene viser, er det liten tvil om at flesteparten kommer fra Afrika sør for Sahara.

Mennesketrafikken til Spania er hittil i år omlag tre ganger større enn i fjor, og pågår nå praktisk talt uten stans uten å vise tegn til å avta – tvert imot.

Marokko har en rimelig fungerende regjering, men innenrikspolitiske problemer i landet gjør at politiet prioriterer andre oppgaver enn mennesketrafikken.

På spansk side står et digert NGO-apparat bestående av Røde Kors og andre organisasjoner klart til å yte assistanse. En delegasjon fra Andalusias regionale regjering har dertil kunngjort intensjoner om å «styrke innsatsen overfor alle menneskene som risikerer livet for å komme til kysten av Andalusia i jakten på en bedre fremtid».

 

Støtt Document ?

Vi setter stor pris på om du kan gi et månedlig beløp. Dette gir oss en forutsigbar inntekt og gjør oss i stand til å publisere mer og bedre.

 

Kjøp Jean Raspails roman «De helliges leir» fra Document Forlag her.