EUs miljøvernministere er enige om skjerpet klimamål for biler. Men den tyske bilindustrien er kritisk og mener målene truer arbeidsplasser.

Onsdag gikk bilindustrien i Tyskland hardt ut mot EUs beslutning om å gå inn for et mål om å kutte 35 prosent i utslippene av CO2 fra nye personbiler innen 2030, i tillegg til målet om et kutt på 30 prosent i utslippene fra nye varebiler.

Argumentet fra bilindustrien er at de nye klimamålene vil true arbeidsplasser.

– Det er allerede klart at EU ikke vil kunne nå disse overambisiøse målene for bilindustrien. I tillegg er ingen tilsvarende mål blitt satt andre steder i verden, sa president i den tyske bilindustriforbundet Bernhard Mattes i en uttalelse onsdag.

Kritisk bilindustri

Den tyske bilindustrien er en av hovedpilarene i tysk økonomi og sysselsetter om lag 800.000 personer.

– Den europeiske bilindustrien vil bli hard belastet i internasjonal konkurranse sammenlignet med sine utfordrere. Dette er å gamble med arbeidsplasser, og det vil svekke Europa på produksjonssiden, uttalte Mattes videre.

Viktig fremskritt

Statsminister Angela Merkel svarte raskt på kritikken fra bilindustrien og hevder at de satte målene er forsvarlige.

– Om det ikke hadde blitt noen enighet, ville ting vært svært uforutsigbart for den europeiske bilindustrien med det forestående valget i EU-parlamentet i mai 2019, sier hun.

Tysklands miljøvernminister Svenja Schulze hilser de nye klimamålene velkommen og kaller dem viktige fremskritt. Hun sier at et slikt ambisiøst mål er både mulig og viktig, og at veien framover er fri for nye utslippskrav.

EUs klimamål er et ledd i en global innsats for å redusere CO2-utslipp og redusere global oppvarming i tråd med Parisavtalen fra 2015.