Nytt

Demonstranter deltar i en protest mot AfD under partiets landsmøte i Augsburg den 30. juni 2018. En plakat forkynner at «Augsburg feirer mangfoldet». Har slike feiringer uunngåelig en politisk brodd? Foto: Wolfgang Rattay / Reuters / Scanpix.

3. oktober feirer Tyskland sin nasjonaldag, som er lagt til denne datoen til minne om landets gjenforening etter den kalde krigen i 1990.

I en appell fra innvandrerorganisasjoner rettes det nå et krav om at det også blir innført en egen dag til feiring av mangfoldet i Tyskland. Tyskere med migrasjonsbakgrunn blir ifølge disse organisasjonene oversett på gjenforeningsdagen, melder Frankfurter Allgemeine.

I tillegg til dagen for Tysklands enhet burde det ifølge flere migrantorganisasjoner også holdes en «dag for det tyske mangfoldet», som fremhever de positive sidene ved innvandringssamfunnet.

Tysklands enhet blir normalt «sett fra et rent ‘hvitt’ perspektiv – tysktyske østtyskere gjenforenes med tysktyske vesttyskere», heter det videre i dokumentet. «Bindestrekstyskere» på begge sider blir da ofte glemt.

Blant dem som har undertegnet appellen, er Türkische Gemeinde in Deutschland, Initiative Schwarze Menschen in Deutschland, forbundet av tysk-syriske hjelpeorganisasjoner og det føderale innvandrings- og integreringsrådet, skriver den tyske avisen.

 
 

Støtt Document

Vi setter stor pris på om du kan gi et månedlig beløp. Dette gir oss en forutsigbar inntekt og gjør oss i stand til å publisere mer og bedre.