I dagens Europa er kristentroen under angrep, ikke islam. Gir vi slipp på Jesus Kristus, er det mer enn evigheten vi går glipp av. Overser vi nestekjærlighetens åndelige dimensjon, dens guddommelige utgangspunkt, er det et åpent spørsmål hvor lenge vi klarer å forsvare en sivilisasjon vi lenge tok for gitt.
For å lese denne artikkelen nå, må du bli medlem eller logge inn hvis du allerede er medlem. Artikkelen blir forøvrig frigitt 12 timer etter publisering.