Nytt

Ekstremismeforsker Tore Bjørgo tror at mentorordningen som fremmedkrigere får tilbud om, kan virke på en del, men ikke på alle.

– Man kan ikke regne med at alle fremmedkrigere bryter med radikale miljøer. Det finnes ingen mirakelmedisin, sier Tore Bjørgo, som leder Senter for ekstremismeforskning ved Universitetet i Oslo, til Aftenposten.

Sammen med Tina Wilchen Christensen har han skrevet rapporten «Hvordan håndtere hjemvendte fremmedkrigere og andre syriafarere?».

Kristian (34) dømt til 7½ års fengsel for terrordeltakelse i Syria

Bjørgo mener det er god grunn til å tro at mentorordningen fremmedkrigere får tilbud om, virker på en del, men ikke på alle. Han viser blant annet til en nederlandsk studie som viste at av 12 fremmedkrigere som hadde sonet, hadde avradikaliseringsprogrammet god effekt på halvparten. En tredel reiste tilbake til Syria etter soning.

– Hvis man har det som utgangspunkt at det er en skandale at noen reiser tilbake, så er det fullstendig urealistisk, sier Bjørgo.

– Det er det fullstendig urealistisk at ingen reiser tilbake, sier Tore Bjørgo, leder av Senter for ekstremismeforskning.

Vanlig tilbakefallsprosent for straffedømte internasjonalt er minst 50 prosent. I Norge er det ned mot 20 prosent.

På midten av 90-tallet ledet Bjørgo et exit-program for høyreekstremister. Kompetansen derifra er ikke blitt vedlikeholdt, men han tror erfaringen som finnes i Norge er tilstrekkelig.

– Vi har folk som har jobbet med kriminelle, med solid teoretisk kunnskap som kan veilede kommunene, sier han.