Nytt

Flere statsråder har fått livvakter. NRK intervjuer forsker ved Politihøgskolen Tore Bjørgo som sier at det «finnes elementer i en del av disse høyreekstreme miljøene som fantaserer om å drepe statsråder».

Det er upresis språkbruk om et alvorlig tema, og setningen mangler logikk.

Bjørgo sier at «dette har fått varselklokkene til å ringe». Dette er et uttrykk man ellers bruker om konkrete trusler. Men Bjørgo refererer bare til «disse høyreekstreme miljøene». Det er akkurat samme vage, generelle omtale som mediene har praktisert.

NRK har i likhet med andre medier knyttet Fremskrittspartiet til «disse miljøene».

Bjørgos ord faller derfor inn som på cue og får det til å høres ut som at Frp har bidratt til et «miljø» som fostret Anders Behring Breivik, og som nå gjør at statsråder må ha livvakter.

I samme morgensending kommer meldingen om at hver femte listetopp ved kommunevalget har opplevd ubehageligheter, sjikane eller trusler. En Senterparti-ordfører fra Vestfold intervjues. Han opplevde for noen år siden å bli trukket i slipset av en kvinne som var uenig i kommunesammenslåing. Andre kan fortelle om ubehagelige personer.

Konteksten det plasseres inn i, er at det har sammenheng med de høyreekstreme, med Frp, med «disse miljøene».

Det tredje innslaget gjelder at Norge opplever et større samhold enn noen gang. Norge lå allerede på toppen hva samhold angår. Nå viser nye målinger at tilliten er større enn noen gang, også til mennesker vi ikke kjenner.

Underteksten – for å bruke Eva Jolys ord – må være at folk er gode, men det finnes noen brysomme. Dem må man eksponere. At dette også gjelder et parti som har oppslutning fra rundt 20 prosent av velgerne, synes ikke å bekymre NRK.

Morgensendingen inneholdt også et intervju med professor i sosialmedisin, Per Fugelli, som i målingen fant bekreftelse på at trygghet finnes i samhold og fellesskap: Utøya var et fremskutt flerkulturelt samfunn, sa Fugelli. Mange hadde innvandrerbakgrunn og var muslimer. De som var der, hjalp og beskyttet hverandre. Fugelli så målingen som et bevis på at det samme samholdet nå gjelder storsamfunnet.

Fugelli har vært blant dem som har uttalt seg mest kritisk om Fremskrittspartiet.

NRK driver en form for kampanjejournalistikk i den mest alvorlige politiske situasjon Norge har opplevd etter krigen.