Innenriks

Et permanent økt trusselbilde vil heretter høre til hverdagens orden også i vårt eget land, sier professor Tore Bjørgo til VG apropos unntakstilstanden i Brussel.

tore-bjørgo
Tore Bjørgo

– Jeg tror ikke det vil bli like ekstremt som i Belgia, men at vi må belage oss på en normal situasjon hvor vi må forholde oss til trusler på et nokså daglig plan, det tror jeg vi dessverre må regne med. Vi vil se en betydelig skjerping av sikkerhetstiltak i flere sammenhenger og perioder. Det er dessverre en nødvendighet.

Og hva skyldes så alt dette?

Vi er kommet i en ny situasjon, sier Tore Bjørgo.

Den er fascinerende, den passivkonstruksjonen. Vi «er kommet». Så det bare skjedde, liksom?

Det er ikke sånn at historien er uten aktører. Sannheten er at det norske samfunnet på grunn av de siste årenes dumskap har brakt seg selv i en ny situasjon.

Slik enhver lege har nytte av å kjenne til pasientens historie for å hjelpe til med å bekjempe – eller leve med – sykdommen, vil Norge ha nytte av å forstå hva som gikk galt politisk. Dét blir det ikke særlig vanskelig å finne ut av.

 

VG