Tavle

Noen av kommentarene rundt 22/7 fortjener å bli husket, fordi de sier noe om en holdning og mentalitet, som man senere kommer til å benekte fantes. 22/7-utstillingen i regjeringsblokka tiltrekker seg oppmerksomhet.

Historiker Øystein Sørensen sa til Dagbladet for en uke siden at utstillingen kan tiltrekke seg Breivik-sympatisører. En får en mistanke om at det er Dagbladet som velger å gjøre dette til et hovedpoeng.

At utstillingen rommer Breiviks eiendeler, har fått flere til å vurdere muligheten for at Breivik-sympatisører dukker opp, som sannsynelig.

– Det kan absolutt tenkes at det kommer en og annen Breivik-sympatisør, sier professor i historie Øystein Sørensen ved Universitetet i Oslo. Han spesialiserer seg blant annet på politisk ekstremisme.

Sørensen understreker at sympatisører kan dukke opp på alle arrangementer som dreies rundt terrorangrepet.

Han tror imidlertid at det ikke vil være mange som kommer.

Den siste setningen er nok det som er representativt for Sørensen, men hans uttalelse blir sitert av BBC, og Dagbladet lager en ny artikkel som siterer BBC som siterer Dagbladet fra sist uke. Runddans. Men det gir inntrykk av at dette er en faglig vurdering.

Men den som går over the top er Kjetil Stormark, som millionene drysser over enten han lager Hate Speech International med Ø. Strømmen eller nå, et nytt senter til å fremme forsvarsviljen.

Et nytt Mekka

Kjetil Stormark, som har skrevet to bøker om 22. juli, mener derimot at sannsynligheten for at Breivik-sympatisører dukker opp, er svært stor.

– 22. juli-utstillingen vil tiltrekke Breivik-sympatisører som fluer på fluepapir, sier Stormark. 

Han mener det særlig er Breiviks eiendeler som vil tiltrekke høyreekstreme.

– Breivik-artefakter vil ha en nærmest magnetisk tiltrekningskraft på mange av dem som dyrker Breivik og hans handlinger. Utstillingen vil kunne bli et slags forvridd Mekka for antiislamister og høyreekstreme turister, sier han.

Det er interessant og nærmest freudiansk at Stormark kaller det et Mekka. Her blander han inn muslimenes hellige sted sammen med høyreekstremisme. Trolig vil mange muslimer føle seg krenket. Det er en sleivete uttalelse. Men sier noe om behovet for å gjøre beundringen for Breivik intens. Her sammenlignes en utstilling med muslimenes helligste  sted. Hva er det Stormark forsøker å oppnå?

Både Tore Bjørgo, Aage Borchgrevink og Mani Hussaini avviser Dagbladets forsøk på å hausse opp en risiko eller fare for noe imaginært. Spørsmålet Dagbladet burde stilt seg selv var om man da skulle unnlatt å lage en slik utstilling siden den kunne vekke en usunn interesse. Det blir en håpløs problemstillng.

 

http://www.dagbladet.no/2015/07/16/kultur/22_juli/utstilling/auf/terror/40164283/