Foto: Skipet «Aquarius» på havnen i Augusta på Sicilia. Foto: Antonio Parrinello / Reuters / Scanpix.

 

«Aquarius»-affæren har skapt overskrifter Europa rundt, og setter migrasjonens drama på spissen på en måte som fremkaller en allmenn stillingtagen til saken. Resultatet av denne skaper gnisninger både mellom Italia og Frankrike og internt i Tysklands regjering.

Men utviklingen i opinionen er betryggende for Italias regjering. Ifølge en meningsmåling som er offentliggjort i Corriere della Sera, gir nemlig 59 % av de spurte sin støtte til regjeringens beslutning om å stenge de italienske havnene for migrantskipene for å gi et signal om at ilandstigningene ikke er velkomne. 24 % er imot, mens 17 % ikke har noen oppfatning.

Oppslutningen om regjeringens linje er ikke overraskende størst blant regjeringspartiets Legas velgere, hvor hele 88 % er enige i at migrantskipene skal avvises. Med 82 % er Fem stjerners velgere ikke langt etter.

Migrasjonspolitikken medfører altså ikke all verdens politisk kostnad for Fem stjerner, en tanke blant andre forfatteren Roberto Saviano har luftet, kanskje snarere tvert imot. Og selv blant Det demokratiske partiets (PD) velgere slutter 29 % opp om regjeringens linje.

I den samme meningsmålingen sier 68 % av de spurte at Italia har gjort rett i å innta en mer konfronterende holdning til Europa i sakens anledning. «Aksen» Visegrad–Østerrike–Italia ser med dette ut til å styrkes. De politiske konsekvensene vil kunne merkes Europa rundt.

 
 

Kjøp Jean Raspails roman «De helliges leir» fra Document Forlag her.