Tidligere justisminister Sylvi Listhaug sier at deler av politiet dysset ned gjeng-problemene i Oslo.

VG har spurt Listhaug om hun følte hun ble tilstrekkelig informert av Oslo-politiet om situasjonen. Svaret er oppsiktsvekkende – Listhaug kommer med skarp kritikk av politiet – som justisminister opplevde hun at politiet holdt tilbake informasjon:

– Jeg opplever det som at deler av politiet har dysset ned en del av disse problemene og insistert på at de har kontroll. Det er mulig det var helt riktig da jeg ble fortalt det, men i så fall har det vært en voldsom eskalering i saken de siste månedene, skriver Listhaug i en e-post til VG.

Også tidligere justisminister Per Willy Amundsen (Frp) sier at han er enig med Sylvi i at «deler av politiet har dysset ned en del av problemene».

– Sosionomfaktoren har vært noe høy. Deler av politiet har hatt berøringsangst for problematikken, fordi dette har blitt koblet mot innvandring, sier Amundsen.

Listhaug opplevde budskapet fra politiet slik: man hadde store problemer på Oslo Øst, men at det var langt fra «svenske tilstander».

Denne virkelighetsbeskrivelsen står i skarp kontrast til det som omtales i en hemmeligstemplet etterretningsrapport fra desember 2016 som VG tidligere har sitert fra: «De kriminelle aktørene innehar større innflytelse og autoritet enn politiet (…) og kan, på et tidlig stadium, sammenlignes med tilstander som oppleves i enkelte større svenske byer».

Ikke bare politiet selv, også Oslo statsadvokatembeter var bekymret:

Statsadvokatens tilsynsrapport fra 2016 beskriver gjenger som etablerer seg med innkreving av beskyttelsespenger fra beboere, vold og kidnappinger.

– Vi må slutte med at politiet skal være sosialarbeidere, men heller håndheve lov og orden. Noe av det viktigste vi kan gjøre er å gjeninnføre ungdomsstraff og sørge for at de som er grove kriminelle blir satt i fengsel, skriver Listhaug.