Leder av Alternativ for Tyskland, Alexander Gauland, holdt i helgen en tale til ungdomsfløyen, hvor han sa at nazi-tiden var som en liten fuglelort i forhold til Tysklands tusenårige historie.

„Hitler und die Nazis sind nur ein Vogelschiss in über 1000 Jahren erfolgreicher deutscher Geschichte“, sagte Gauland dort am Samstagnachmittag. „Nur wer sich zur Geschichte bekennt, hat die Kraft, die Zukunft zu gestalten“, so Gauland. „Ja, wir bekennen uns zur Verantwortung für die zwölf Jahre.“ Gauland machte aber auch deutlich, dass das nur ein Teil der deutschen Geschichte sei: „Wir haben eine ruhmreiche Geschichte – und die, liebe Freunde, dauerte länger als die verdammten zwölf Jahre.“

Hitler og nazistene er bare en fulgelort i over 1000 år med resultatrik tysk historie, sa Gauland lørdag ettermiddag. «Bare den som bekjenner seg til historie, har kraften til å skape fremtiden», sa Gauland. «Ja, vi vedstår oss ansvaret for de tolv årene», Gauland gjorde det dog klart at det bare var en del av tysk historie. «Vi har en ærerik historie, og den, kjære venner, varer lenger enn de fordømte tolv årene».

Å kalle Det tredje Riket for en fulgelort klinger svært dårlig. Selv om tolv år er kort mot 1000 års historie er det ikke varigheten, med destruksjonen som gjør at det står en egen skrekk og gru av disse årene. Det må Gauland vite. Ordlegger han seg som han gjør fordi han vil at Tyskland skal tre ut av skyggen som disse årene fremdeles kaster?

Bagatellisering er neppe måten å gjøre det på.

Gauland nennt Nationalsozialismus „Vogelschiss in der Geschichte“