Borgarting lagmannsrett i Oslo. Foto: Anne-Sophie Ofrim / Creative Commons.

 

Borgarting lagmannsrett har stadfestet Fredrikstad tingretts dom på fire år og åtte måneders fengsel mot en «Fredrikstad-mann» med «ikke-vestlig bakgrunn» som straffevoldtok sin egen datter fordi hun levde for vestlig, opplyser NTB.

Mannen har hele tiden nektet straffeskyld, men DNA-funn av datteren på farens «intime kroppsdeler» lot seg ikke bortforklare. NTB opplyser i forbifarten at:

Datteren ble innlagt på psykiatrisk avdeling som følge av det hun skal ha blitt utsatt for.

Man kan stusse over denne bruken av uttrykket «skal ha» når to rettsinstanser har fastslått hva som har skjedd.

Men det hverken NTB eller deres kilde Fredriksstads Blad nevner, er at voldtekten ikke er det eneste overgrepet som skjedde mot datteren.

Document skrev om tingrettens dom da den forelå mot den afghanske faren. I dommen kom det frem at datteren

har vært under et formidabelt press i saken, både fra familiemedlemmer, venner og det afghanske miljøet. Hun påtar seg nå ansvaret for at faren, som er familieforsørgeren, sitter fengslet.

Hvorfor er det ingen som problematiserer at det afghanske miljøet i Fredrikstad tar parti for en landsmann som voldtok sin egen datter?

Dette fenomenet er ikke begrenset til Afghanistan i Norge. Da den somaliske mannen som knivstakk og nesten drepte en somalisk kvinne i Moelv i 2016, ble dømt i andre instans av Eidsivating lagmannsrett tidligere i år, tok Hamar Arbeiderblads journalist Trond Svendsen som tidligere omtalt fortjenstfullt opp dette problemet: Somaliere tar parti for voldsmannen mot offeret.

Saken er at Norge har klanbaserte, etniske femtekolonner i sin midte, hva enten de kommer fra Afghanistan, Somalia eller andre steder. Og når disse mafialignende femtekolonnene tar parti for en kriminell mot både offeret og rettsstaten, så gjør de det aldeles konsekvensfritt.

Men offentligheten blir altså bare unntaksvis orientert om denne kriminelle og tilbakestående importerte kulturen, som går fri selv om et kriminelt individ blir dømt. Synes mediefolk flest at denne sannheten blir for brutal for den norske befolkningen? Er det for vanskelig å skrive om saker som setter kong Haralds tese om at nordmenn har innvandret fra Afghanistan, i et tvilsomt lys?

Resultatet er uansett at befolkningen ikke blir opplyst om det oseanet av erfaringer som taler for en permanent stengning av innvandringsporten fra visse land.

 

Bestill Douglas Murrays bok “Europas underlige død” fra Document Forlag her!