John Kerry er av nærmest blått blod i USA. Han giftet seg med Herz-arvingen og befinner seg på et fornemt nivå med dannelse og penger. Dermed er han høyt hevet over en selfmade man som Trump, som i Kerrys øyne heller ikke har manerer. Kerry må derfor forsøke å redde avtalen med Iran, før Trump utløser tredje verdenskrig. At Kerry går ut over sin rolle og tiltar seg makt, er åpenbart.

Donald Trump vil kunngjøre sin avgjørelse om Iran-avtalen tirsdag kl 2000 norsk tid. Slik utviklingen har gått den senere tid virker det mest sannsynlig at han ikke vil fornye den.

Det finnes mange ulike scenarier for hva som kan komme til å skje. Det mest radikale har Rudy Giuliani stått for. Han sier Trump går inn for regimeskifte i Teheran.

Hvis Trump skulle si det imorgen, vil det ryste Midtøsten. Det er det samme som å kaste hansken til mullahene.

Det er ikke umulig. Iran har vært rystet av demonstrasjoner og uro i flere måneder. Vestlige medier rapporterer ikke lenger uroen, men den fortsetter.

Regimet er ved å miste sin legitimitet. Det har bare hard makt tilbake.

De utenrikspolitiske eventyrene har ikke vært populære blant befolkningen. De koster penger som skulle vært brukt hjemme, og sønner som kommer hjem i kister.

Iran viser heller ikke noe vilje til å slå av på ambisjonene. Regimet har lovet å hevne seg på Israel for to angrep mot iranske baser i Syria. Hizbollahs valgseier i Libanon kan få mullahene til å bli dumdristige.

Med Washington i ryggen har Iran og Assad ikke en sjanse.

Spørsmålet er hvor mye Israel kan regne med USA på lang sikt.

Tidligere utenriksminister John Kerry har de to siste måneder hatt møter med den iranske utenriksministeren Mohammed Javad Zarif for om mulig å redde avtalen. Det er uhørt at en avgått minister blander seg inn i USAs utenrikspolitikk. Formelt er dette et brudd på den såkalte Logan-loven som forbyr utenforstående å opptre som USAs talsmann overfor fremmed makt. Det er det Kerry gjør.

Kerry demonstrerer at det er en lov for Obama og en annen for Trump.

Earlier Monday, Trump criticized John Kerry after reports that the former secretary of state has been promoting the Iran nuclear deal.

Trump said on Twitter: “The United States does not need John Kerry’s possibly illegal Shadow Diplomacy on the very badly negotiated Iran Deal. He was the one that created this MESS in the first place!”

Spesialetterforsker Bob Mueller og mediene har vært etter Trump og hans folk for om de muligens hadde kontakt med russerne før valget og avgitt løfter om lettelse i sanksjonene. Det ville vært et brudd på Logan-loven.

Men selv har de – Demokratene – alle rettigheter.

Det gir et inntrykk av å ha hevd på styringen av landet som er høyst uamerikansk.

Bob Mueller har også gitt et inntrykk av maktfullkommenhet som provoserer amerikanere. De vil ikke ha noen representanter som står over alle andre og gjør som de vil.

Mediene og Demokratene har forsøkt å gi inntrykk av at det å si opp avtalen vil være galskap. Men det finnes eksperter som sier at det ikke er slutten på verden. At det faktisk kan være omvendt: At avtalen er farlig, fordi den vil gi Iran atomvåpen innen relativt overskuelig tid.

Irans målsetning fremgår tydelig av deres oppførsel og planer.

Det var disse planene Netanyahu avslørte under pressekonferansen i Tel Aviv forrige mandag. Mossad har klart å smugle et hemmelig iransk arkiv Mossad ut av landet.

Det har gått en strøm av etterretningsfolk til Israel for å bli briefet om arkivet.

Bak lukkede dører snakker man ikke til galleriet. Hvis arkivet er så alarmerende som Netanyahu sa, vil det bli anerkjent for hva det er.

Mer vil komme ut etterhvert.

 

Trump to announce Iran deal decision on Tuesday