Tavle

Flere kirker foreslås nedlagt i ny kirkebruksplan, blant annet Ellingsrud kirke.

Tirsdag ble det lagt fram ny kirkebruksplan for Oslo. Ni kirker foreslås nedlagt, og åtte av disse ligger på Oslos østkant – flere i Groruddalen. Romsås, Stovner, Ellingsrud og Østre Aker kirker.

Mange Oslo-borgere vil vel helst trekke på skuldrene; de anser seg selv som ikke-troende og har kun et forhold til kirken i forbindelse med begravelse, til nød dåp, konfirmasjon og bryllup. Det symboltunge i å stenge kirker, særlig i befolkningstette områder som Stovner og Ellingsrud, går nok hipster-Hvermansen hus forbi.

Mange skoler i Groruddalen har nå minoritetsandeler opp mot 80 og 90 prosent. I Stovner bydel har over 50 prosent av befolkningen minoritetsbakgrunn, og det er i aldersgruppen 67 og oppover det fortsatt er et stort flertall av mennesker med norsk bakgrunn. Andelen reduseres naturlig nok år for år.

Kirken har likevel vært et fellesrom for mange mennesker i Groruddalen. Julegudstjeneste for de elevene som ønsker, og et samlingspunkt i sorg, som da en liten jente ble drept av sin egen far utendørs på Ellingsrud for noen år tilbake. Hva de tomme kirkene nå skal brukes til, vet ingen enda. Gamlebyen kirke som ble nedlagt for noen år siden, er nå et oppholdssted for rom og romfolk. Etterspørselen etter lokaler til moskeer er sikkert stor, så kirkelig fellesråd finner nok en løsning for å finansiere «husleien».

 

Ni kirker i Oslo foreslås nedlagt