Nytt

Lilleborg kirke, en såkalt arbeidskirke i tegl og betong, er tegnet av arkitekt Harald Hille. Grunnsteinen ble lagt 10. oktober 1965 og kirken ble vigslet 13. november 1966. Nå kan den bli avvigslet og brukt til noe annet.

Ni av vel 60 kirker i Oslo foreslås nedlagt. Åtte av kirkene ligger i de østlige bydelene i hovedstaden.

Kirkene som foreslås tatt ut av bruk, er Bakkehaugen kirke på Tåsen, Sofienberg, Lilleborg, Iladalen, Klemetsrud, Stovner, Ellingsrud, Romsås og Østre Aker kirke på Ulven. I tillegg foreslås det at leieavtalen med Lovisenberg kirke opphører.

Det kommer fram i forslaget til kirkebruksplan som ble offentliggjort tirsdag kveld. Kirkebruksplanen er et prosjekt i samarbeid mellom Kirkelig fellesråd i Oslo og Oslo Bispedømmeråd.

– Folk kommer til å bli skuffet, det er helt sikkert, sa kirkeverge Robert Wright i Oslo til Vårt Land tirsdag.

Styringsgruppen som står bak kirkebruksplanen, inviterer nå alle menighetene i Oslo til å komme med innspill i den videre prosessen.

– Vi ser fram til at menighetsrådene, andre frivillige og ansatte skal vurdere våre forslag og komme med egne forslag og ideer. I løpet av våren skal styringsgruppen ha konsultasjoner med menighetene, før den utarbeider et høringsforslag. Fristen for å sende inn høringssvar vil bli i oktober, så alle vil få god tid til å uttale seg, sier stiftsdirektør Elise Sandnes og kirkeverge Robert Wright.

Hvilke kirker som ikke lenger skal brukes, vil være klart før nyttår. Styringsgruppen skal gi en innstilling til bispedømmerådet og fellesrådet som så vil fatte vedtak i desember.

De siste årene har det kirkelige fellesrådet i Oslo gått med underskudd. I år blir det på mellom 5 og 8 millioner kroner.

– Vi må bruke de samlede ressursene mest mulig effektivt for å kunne realisere Kirkens visjon om «Mer himmel på jord» og at den skal være levende, nær og tilgjengelig med Jesus Kristus i sentrum, sier Sandnes og Wright i en pressemelding.