Sakset/Fra hofta

Det som pågår i KrF er ingen strategisk prosess, men en kamp for å gi Norge en sosialistisk regjering. Partiet utnytter sin vippeposisjon i Stortinget kynisk, mener Robert Wright.

Vi er vitne til en mindre vakker kamp om KrF sin fremtid. Nye medlemmer melder seg inn for å styre partiet i ny retning, ifølge Wright.

Robert Wright er en partiveteran. Han har vært medlem av partiet i 47 år, leder i Oslo KrF, leder i Oslo KrFU, medlem i Oslo bystyre i femten år og medlem av byrådet i Oslo i over ti år. Han har vært kirkeverge i Oslo siden 2012.

Under tittelen Hvem stjeler partiet mitt? skriver Wright i Aftenposten at tidspunktet for forsøket på ideologisk nytenkning er det verst tenkelige:

Dette burde i så fall vært gjort før stortingsvalget, slik mange ønsket. Nå blir det en kynisk utnyttelse av partiets vippeposisjon i Stortinget.

Partilederen har åpnet en prosess som i praksis blir et mellomvalg hvor personer som ikke stemte KrF ved siste valg, får makt i partiet for å omgjøre KrF til et sosialistisk parti. Gjennom den prosessen kan en gruppe mennesker som ikke engang stemte på KrF ved stortingsvalget, velte den sittende Regjeringen. Man må spørre seg om dette er et kupp eller en demokratisk prosess?

Det er grunn til å spørre partilederen om han ikke ser hvordan KrF nå stiller seg åpen for en infiltrasjon av ikke-KrFere for å få en ny regjering? Hvem blir igjen i KrF når de har fått flyttet partiet dit de ville? Er våre nye KrF-medlemmer mest opptatt av partiet eller ønsket om en ny regjering?

Jeg har alltid stemt på mitt parti fordi jeg visste at dette var et ikke-sosialistisk sentrumsparti. Når det har vært viktige saker, har Arbeiderpartiet vært den store motstander og Høyre den gode støtte, konstaterer Wright.

«Før valget pekte KrF på Erna Solberg som statsminister. Mye ved et stortingsvalg handler om hvem som skal ha den posisjonen. En stemme til KrF ved siste valg ble oppfattet som en stemme til Solberg. Nå er det plutselig ikke en sannhet. Hva er det så som er blitt så vanskelig?»

Wright påpeker at regjeringen har strukket seg langt «for å innfri lille KrFs ønsker». Budsjettforslaget «strekker seg tydelig for å gi på områder KrF er opptatt av».

Partiveteranen skriver om erfaringene med å samarbeide med Høyre og Fremskrittspartiet i Oslo byråd:

«Man kan mislike partier og ikke minst enkeltpersoners uttalelser. Mitt inntrykk er at enkelte KrFere har som et prinsipp ikke å tåle Frp. Men politikk handler om noe annet. Det handler om saker og gjennomslag for politiske standpunkter.»

Hareides kurs er pussig, ikke minst når ingen av nestlederne og heller ikke flertallet av stortingsrepresentantene støtter ham, mener Wright.