Midt på dagen het det fra utenriksministeren at Norge i denne omgang ikke skulle utvise noen russere, selv om Norge helt og fullt sluttet opp om Storbritannia. Men seks timer senere var Norge likevel med. Hva skjedde i mellomtiden?

Som det nittende landet i rekken utviste Norge mandag kveld en russisk diplomat som reaksjon på giftangrepet i Storbritannia.

– Her står Norge sammen med Storbritannia, allierte, partnere og naboland, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) i en pressemelding fra Utenriksdepartementet.

Med utvisningen av én diplomat fra den russiske ambassaden i Oslo kom antall utvisninger på verdensbasis opp i 110.

12.43 sendte NTB ut en sak der Ine Eriksen Søreide uttalte seg:

– Norge følger saken nøye og vurderer løpende aktuelle tiltak i lys av utviklingen. Vi har tett kontakt med britiske myndigheter, samt med allierte og europeiske samarbeidspartnere, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) i en kommentar til NTB. (…)

– Fra norsk side slutter vi oss til den sterke støtten EUs stats- og regjeringssjefer ga til Storbritannia under møtet i Det europeiske råd torsdag. Erklæringen er et tydelig uttrykk for vår solidaritet i denne svært alvorlige saken, sier Søreide.

Hun legger til at den norske holdningen er formidlet direkte til britenes utenriksminister Boris Johnson.

– Norge har full tillit til den britiske etterforskningen og legger den britiske regjeringens vurderinger til grunn, sier Søreide.

18.47 hadde Norge ombestemt seg. Nå ville også Norge være med:

– Her står Norge sammen med Storbritannia, allierte, partnere og naboland, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) i en pressemelding fra Utenriksdepartementet.

Det virker ikke helt overbevisende at Sverige og Danmark var med, i det som åpenbart var en koordinert handling, mens Norge sto utenfor. Er Norge frakoblet en vestlig respons i en så alvorlig sak, som NATO-medlem og med norsk generalsekretær?

Det lyder underlig.