Illustrasjonsfoto: Mukesh Gupta / Reuters / Scanpix.

Norge mener USAs tilleggstoll på stål og aluminium er i strid med regelverket til Verdens handelsorganisasjon (WTO) og går til sak mot USA.

USA innførte 23. mars tilleggstoll på visse stål og aluminiumsprodukter på henholdsvis 25 og 10 prosent for å beskytte egen industri. Tilleggstollen får Norge til å reagere.

– Vi mener at USAs tilleggstoll på stål og aluminium er i strid med WTO-regelverket. WTOs tvisteløsningsmekanisme er den ordinære måten å løse uenighet på når man ikke har nådd fram via tvisteløsningskonsultasjoner. Derfor har vi, sammen med EU og flere andre, i dag bedt WTO om å opprette et tvisteløsningspanel om USAs tilleggstoll, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H).

Uavhengig vurdering
Utenriksdepartementet opplyser i en pressemelding at Norge og flere andre WTO-land ønsker en uavhengig vurdering av saken, og en slik panelbehandling vil være en form for voldgift som vil ta om lag et år. Ifølge utenriksminister er saken prinsipiell for Norge og norsk industri.

– Selv om vår eksport til USA av stål og aluminium er beskjeden, er denne saken prinsipielt viktig. En åpen økonomi som Norge er avhengig av at det regelbaserte multilaterale systemet fungerer. Regjeringen så opp for norske næringer som møtes med ulovlige handelsrestriksjoner og forsvarer det regelbaserte handelssystemet, sier Søreide.

Tilleggstollen som USA har innført rammer også norsk industri, og norsk eksporten av stål og aluminium som rammes av tollen var i 2017 på 36 millioner kroner. Den tilsvarende verdien for eksport til USA var på rundt 90 millioner kroner.

Advarte mot mottiltak
Etter at USAs president tidligere i år innførte tilleggstollen, vekket det sinne blant en rekke europeiske land, samt Canada og Mexico. Tiltaket var begrunnet i hensynet til USAs nasjonale sikkerhet, noe som hevet øyebrynene til flere av USAs allierte.

Flere handelspartnere varslet tidlig at de ville komme med mottiltak, noe president Donald Trump advarte mot.

Under G7-toppmøtet i Canada i juni, uttalte Trump at USA vil gjøre alt som er nødvendig for å hindre urettferdig handelspraksis.

– USA har blitt utnyttet i årtier, og det må ta slutt, sa den amerikanske presidenten i forbindelse med toppmøtet.