Sakset/Fra hofta

Trump har fått vestlige regjeringer og vestlig elite til å bli ikke bare mer antiamerikanske enn noensinne, men også antivestlige. Trump opp trappen på Air Force One for å dra til Montana 18 oktober. Foto: Jonathan Ernst/Reuters/Scanpix

Den norske regjering velger å gå til sak mot USA pga en toll på stål og aluminium som den selv innrømmer betyr forsvinnende lite for Norge. – Men det står om prinsipper, sier utenriksminister Ine Marie Eriksen Søreide.

Premisssene for regjeringens tankegang er feil og i strid med norske interesser.

Den beskrivelsen Søreide gir av Norges situasjon, stemmer ikke.

– Selv om vår eksport til USA av stål og aluminium er beskjeden, er denne saken prinsipielt viktig. En åpen økonomi som Norge er avhengig av at det regelbaserte multilaterale systemet fungerer. Regjeringen står opp for norske næringer som møtes med ulovlige handelsrestriksjoner og forsvarer det regelbaserte handelssystemet, sier Søreide.

Regjeringen gir inntrykk av at det er Trump som er skurken. I virkeligheten burde Norge som en liten nasjon med en verdifull eksportvare, energi, være interessert i at USA korrigerer misforhold både i forhold til EU og særlig Kina.

Anti-trumpismen sitter så dypt at den har angrepet Vest-Europas dømmekraft. EU er besatt av anti-Trump og Norge slutter ivrig opp om alt som er mot USA, til tross for at det er vi som er helt avhengig av at USA er garanten for et regelbasert system.

Tror virkelig at WTO-systemet vil bety noe som helst hvis USA skulle bli degradert fra rollen som den sterkeste?

En stor norsk delegasjon har nettopp vært i Kina. Regjeringen logrer for kineserne og har gjort det lenge. I USA har man den senere tid fått øynene opp for at Kina følger en hundreårsplan for å bli den ultimate supermakt. Spionasje og tyveri av teknologi inngår i denne planen. Hvilken forholdsregler har norsk industri tatt for at ikke kontraktene de nettopp har inngått betyr teknologioverføring til Kina? Noen ganger er slik overføring en del av kontrakten. Med billig arbeidskraft og høyteknologi kan Kina slå ut enhver konkurrent.

Tror virkelig Norge at Kina vil behandle andre nasjoner ut fra prinsippet om gjensidig respekt og anerkjennelse den dagen USA ikke lenger kan danne en motvekt?

De europeiske stormaktene er barn av sin egen historie. Tyskland er opptatt av plassere Trump på samme side som Putin, som de angivelig frykter. Men Merkel har inngått en gassavtale med Putin som gjør Tyskland enda mer avhengig av russisk gass, og som vil gi eventyrlige inntekter for Putin.

Samtidig nekter tyskerne å oppfylle 2-prosentmålet til NATO og ligger på 1,4 prosent. Europas rikeste og mektigste nasjon. Det finner ikke USA seg lenger i. Hvis Tyskland ikke tar skjeen i en annen hånd, og det faderlig fort, blir de 30 000 amerikanske soldatene flyttet til Polen.

Handelsbalansen med Tyskland er også skjev. Det er mye høyere toll å amerikanske biler enn på tyske i USA.

Det har ikke gått opp for europeere og kineserne at det er den som gir de andre et stort overskudd som har en fordel, særlig når innenlandsmarkedet er på 330 millioner innbyggere.

Den norske regjering har på sak etter sak inntatt samme holdning som Tyskland og EU: Overfor Iran og overfor Israel. Die Welt advarte nylig mot at Tyskland er ved å komme på kant med Israel. Det samme er Norge. Man ser splinten i Israels øye, men ikke bjelken i sitt eget.

I vest-europeiske land reiser en ny antisemittisme hodet som får jøder til å rømme kontinentet. Også dette er del av en strategisk vurdering.

Antamerikanismen har formørket både regjeringen, politikernes og medienes sinn i den grad at de ikke klarer å ta inn over seg Trumps suksess. Faktum er at EU krøp til korset, det samme gjorde Canada og Mexico.

Trump er ved å manne seg opp til en stor dyst med Kina. Den norske regjering later som om det er Trump som er vanskelig. Hvis denne mannen bare kunne slutte å bråke ville det bli fred! Slik høres det ut.

Slike toner har vi hørt før, og det endte ikke godt.