Utenriksminister Ine Eriksen Søreide møter pressen utenfor Utenriksdepartementet 1. juledag. Foto: Fredrik Hagen / NTB

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) mener Brexit-enigheten er positivt for Storbritannia, Norge og EU. Den rokker ikke ved hennes tro på EØS.

Fra flere i Nei til EU-bevegelsen blir Storbritannias Brexit-enighet sett på som en mulighet til å ta en omkamp om EØS-avtalen. Søreide mener derimot at britenes avtale ikke påvirker Norges forhold til EU og EØS.

– Nei, tvert imot. Det Storbritannia nå mister, er det nære forholdet de har gjennom at de går ut av det indre marked, det er noe vi fortsetter med. For oss vil for eksempel handel og personbevegelighet gå akkurat som i dag mellom oss og EU, og det er viktig fordi EU er både vårt største marked og vår nærmeste samarbeidspartner, sier Søreide til NTB.

Hun mener det er avgjørende for Norge at EØS-avtalen sikrer sømløs adgang til EUs indre marked.

– Det mister britene nå. Da er det selvfølgelig også sånn at handel mellom EU og Storbritannia blir mer komplisert enn det er i dag og det blir flere barrierer enn det er i dag, men det er et valg Storbritannia har tatt og det må vi respektere, sier utenriksministeren.

Vet lite om konsekvensene for Norge
Hun er ikke overrasket over at partene kom til enighet, til tross for lange forhandlingsrunder og opptil flere runder på overtid.

– Vi har sett de siste ukene at det har vært tegn til at det ville komme til en enighet. Vi mener det er positivt både for forholdet mellom EU og Storbritannia, som det skapes mer forutsigbarhet rundt. Det er også positivt for oss. Så gjenstår det å se detaljene om avtalen, for den er ikke offentlig ennå, sier Søreide.

– Hvilke konsekvenser vil enigheten få for Norge?

– Foreløpig vet vi ikke så mye om konsekvensene for Norge, men vi har allerede inngått avtaler med Storbritannia som sikrer det fremtidige forholdet vårt på veldig mange områder, sier Søreide, og nevner avtale om nordmenns rettigheter i Storbritannia, luftfartsavtale, rammevilkår for fiskeriet og en avtale om nulltoll for industrivarer.

– Det er viktig for norsk næringsliv fordi Storbritannia er en veldig viktig handelspartner for oss, sier Søreide.

Blir forandringer for norsk næringsliv
Fortsatt gjenstår det mye i arbeidet med å finne ut hvordan forholdet mellom Norge og Storbritannia skal være i tida etter Brexit.

– Det aller viktigste vi nå skal bli enige om, er en bred frihandelsavtale, den holder vi på med og forhandler for fullt, sier Søreide.

Men norsk næringsliv må forberede seg på at det blir forandringer fra situasjonen slik den er i dag.

– Vår ambisjon er å få til en veldig bred og god frihandelsavtale med Storbritannia fordi de er en av våre aller viktigste handelspartnere. Men samtidig må vi være forberedt på at det blir forandringer, for ingen frihandelsavtale kan erstatte det vi i dag har sammen gjennom full deltakelse i det indre marked. Så når Storbritannia går ut av det indre marked, kommer det til å bli forandringer også for norsk næringsliv, slår Søreide fast.

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.