Utenriksminister Ine Marie Eriksen Søreide kan kunsten å pakke inn både seg selv og sine svar. Paris-avtalen er god å ha, selv i kaldt vær! Foto: Fredrik Hagen / NTB

Utenriksminister Ine Marie Eriksen Søreide kom med et skikkelig klimasvar (les: tåke), da hun tirsdag svarte på et spørsmål fra MDGs Une Bastholm om det er forsvarlig å inngå en frihandelsavtale med Kina, deres behandling av uigurene tatt i betraktning.

Utenriksministerens svar ble en studie i retorikk, som ble avsluttet med en referanse til Paris-avtalen, men først til Bastholms høyst relevante spørsmål:

Dokumentasjonen av Kinas overvåking, forfølgelse, internering, tortur og tvangssterilisering av uigurene er omfattende. Kina er i dag et brutalt diktatur som systematisk undergraver menneskerettighetserklæringen. Samtidig er Norge i ferd med å knytte seg enda tettere til Kina gjennom den planlagte frihandelsavtalen, i full viten om den brutale undertrykkelsen og slaveriet som uigurene lever under. Mener utenriksministeren at det er akseptabelt at en slik avtale inngås uten at forfølgelsen og undertrykkelsen av uigurene opphører? 

Når en politiker spør en annen politiker så får man gjerne et politikersvar. Så også tirsdag. Den ansvarlige ministeren uttrykker sin forståelse for problemstillingen, man kan til en viss grad dele representantens bekymring, men på den ene side og så på den annen side, og så man man huske at…

Vi limer inn Utenriksminister Søreide Eriksens hele og fulle svar, dog med våre egne redaksjonelle uthevelser:

Jeg er meget bekymret for menneskerettighetssituasjonen i Xinjiang. Norges reaksjon har vært bred og tydelig, og vi har tatt opp saken gjentatte ganger i møter med kinesiske myndigheter og i FN. Vi oppfordrer kinesiske myndigheter til å respektere menneskerettighetene, stoppe vilkårlig frihetsberøvelse av uigurer og andre minoriteter og tillate uhindret adgang til regionen for FNs høykommissær for menneskerettigheter.

Menneskerettigheter er en integrert del av regjeringens utenrikspolitikk, og er derfor også en viktig del av dagsordenen for vår bilaterale dialog med Kina. Bilateral dialog er et viktig virkemiddel i arbeidet for å fremme og beskytte menneskerettigheter.

Forhandling av frihandelsavtaler hører under næringsministerens konstitusjonelle ansvarsområde. Jeg vil like fullt påpeke at en åpen og regelbasert verdenshandel er en grunninteresse for en liten, eksportrettet økonomi som Norges. Kina er i dag Norges største handelspartner i Asia, både på eksport- og importsiden. En frihandelsavtale vil bidra til bedre betingelser for næringsaktørene. Målet er å oppnå best mulige betingelser for norsk næringsliv, samt legge til rette for økt eksport til Kina.

Regjeringen tillegger både norsk menneskerettighetspolitikk og ønsket om å styrke det økonomiske samarbeidet med Kina stor vekt. Næringsinteresser står ikke i motsetning til menneskerettigheter. Vi må fremme norske interesser på en helhetlig måte. Kina er en sentral internasjonal aktør i globale spørsmål, og vi vil for eksempel ikke kunne oppfylle utslippsmålene i Paris-avtalen uten Kina. Norge har et bredt internasjonalt engasjement, og samarbeid med Kina er derfor viktig for oss.

Vår tolkning av utenriksministerens svar er enkel:

– Glem uigurene, Une. Paris-avtalen og oppdrettslaks er viktigere!

Vi gjorde et forsøk på å komme i kontakt med Une Bastholm for å få hennes kommentar til utenriksministerens svar, men fikk opplyst at hun sitter i møter og at hun derfor ennå ikke har fått lest svaret. Noe sier oss at hun liker referansen til Paris-avtalen, men at hun er noe mer tvilende til norsk oppdrettslaks.

Det er ikke bare i Kina det er dårlig klima for menneskerettigheter nå for tiden…

Les også:

I de blindes land er den enøyde konge

 

Sa noen klimasvar? Ikke spør en minister, les heller Kent Andersens bok!

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.