Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) redegjorde om FNs migrasjonspakt i Stortinget torsdag. (Arkivfoto)

Det er nødvendig å samarbeide internasjonalt om migrasjon. Nasjonal kontroll over innvandringen er ikke nok, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H).

Torsdag kom hun til Stortinget for å redegjøre om FNs migrasjonsplattform, som Norge sluttet opp om under migrasjonskonferansen i Marrakech tidligere i uka. Frp har imidlertid tatt dissens i regjeringen i saken og har fremmet et forslag om å avvise erklæringen.

– Norges holdning er at norsk lovgiving og tilhørende ordninger fungerer godt, og at den globale plattformen ikke gir grunnlag for å endre det norske regelverket, sa Eriksen Søreide i sin redegjørelse.

Hun sier samarbeid for å sikre trygg og ordnet migrasjon ikke står i motsetning til muligheten til å kontrollere hvem som får adgang til landet.

– Det er selvsagt ethvert lands naturlige behov og rettighet. Men nasjonal kontroll alene vil ikke håndtere migrasjonsutfordringene, sier utenriksministeren.

Hun mener det trengs nye verktøy og måter å samarbeide på, og FNs migrasjonspakt er ett av flere viktige verktøy som kan bidra.

Har informert

Eriksen Søreide sier regjeringen har informert om sine posisjoner i forhandlingene om FNs migrasjonspakt og viser til budsjettforslaget fra Justis- og beredskapsdepartementet i fjor og i år, og sin egen utenrikspolitiske redegjørelse til Stortinget.

– Fremskrittspartiet har de siste ukene argumentert for hvorfor de ikke ønsker norsk tilslutning. Høyre og Venstre mener på sin side at plattformen gir et felles utgangspunkt for det politiske arbeidet for å håndtere migrasjon bedre, slik at vi kan få irregulær migrasjon under kontroll, opplyser Søreide.

Men en samlet regjering er opptatt av at den brukes for å fremme norske interesser som rask retur, la hun til.

– Ingen menneskerett å migrere

Eriksen Søreide opplyser at Norge vil gjøre klart forutsetningene for å støtte migrasjonsplattformen når den behandles endelig i FNs hovedforsamling neste uke.

Det innebærer at Norge ikke anser plattformen å være rettslig bindende og at alle land har rett til å regulere innvandringen selv. Norge mener også at dokumentet ikke gjør det til en menneskerett å migrere.

Søreide sier Norge vil stå fast på at det kan være nødvendig å internere utenlandske borgere, inkludert mindreårige, som en siste utvei og i kortest mulig tidsrom.

Norge mener også migrasjonsplattformen ikke skal føre til at Norge må endre reglene for å eksportere velferdsytelser.

Uenig i omtale av mediene

Søreide opplyser at Norge ikke fikk gjennomslag for å endre formuleringer i dokumentet om hvordan pressen skal omtale migrasjon.

– Å få setningen ut av teksten lot seg ikke gjøre. Derfor var Norge blant landene som i forhandlingene krevde at full pressefrihet slås fast. Det er en selvfølge at mediene dekker alle sider av migrasjon, også de negative. Ytringsfrihet og frie medier er grunnleggende for demokratiet, sa Søreide.