– Det er svært alvorlig dersom utenriksminister Søreide har feilinformert Stortinget, sier Per-Willy Amundsen.

Nye opplysninger i et internt EU-dokument kan tyde på at FNs migrasjonspakt er bindende for Norge. Nå krever stortingsrepresentant Per-Willy Amundsen svar fra utenriksministeren.

– Det er svært alvorlig dersom utenriksminister Søreide har feilinformert Stortinget om hvilke virkninger FNs migrasjonspakt får for Norge, sier Per-Willy Amundsen (Frp) til Document.

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide var krystallklar da hun i desember orienterte Stortinget om den omstridte migrasjonspakten som ble godkjent i Marrakech i Marokko 10. desember: Pakten svekker ikke norsk suverenitet, og medfører ingen rettslige forpliktelser for Norge.

Men et dokument fra EU-kommisjonens juridiske avdeling sår nå tvil om denne tolkningen. Document omtalte og publiserte notatet i går: Dokumentet som viser at FNs migrasjons­avtale er bindende.

Det var den britiske EU-parlamentarikeren Janice Atkinson som først offentliggjorde dokumentet, et innviklet juridisk resonnement over ti sider som konkluderer med at FN-avtalen (Global Compact for Migration – GCM) faktisk kan få avgjørende innflytelse på EU-lovgivningen:

«It must be, therefore, concluded that the GCM has legal effects as it is able to decisively influence the content of the legislation adopted by the EU legislature.»

– Dersom dette gjelder for EU er det vanskelig å forstå noe annet enn at det også vil få konsekvenser for norsk politikk og lovgivning, sier Amundsen.

På denne bakgrunn sendte stortingsrepresentant Per-Willy Amundsen torsdag følgende spørsmål til utenriksminister Søreide:

«Utenriksministeren har uttalt følgende i Stortinget om FNs migrasjonsplattform: «Det er ingen rettslige forpliktelser i denne plattformen om å endre norsk regelverk.» I følge et dokument publisert av nettstedet Document.no, skal EU-kommisjonens juridiske avdeling imidlertid ha kommet til en annen konklusjon hva gjelder EU. Innestår utenriksministeren for informasjonen hun gav Stortinget, og kan hun garantere for at plattformen ikke får konsekvenser for Norge gjennom våre avtaler med EU?»

Amundsen viser til Ine Eriksen Søreides utvetydige uttalelse i Stortinget 13. desember, da hun gjorde rede for FNs migrasjonsplattform:

«Vi har studert FNs migrasjonsplattform grundig. Det er ingenting i denne plattformen som svekker vår nasjonale suverenitet. Det er ingen rettslig forpliktelse i denne plattformen som forplikter oss til å liberalisere vår innvandringspolitikk. Det er ingen rettslige forpliktelser i denne plattformen om å endre norsk regelverk.»

Regjeringen er altså meget tydelig på at FN-pakten ikke utfordrer norsk suverenitet. På Høyres nettside står denne formuleringen:

«FNs migrasjonsplattform overstyrer ikke norsk lovgivning. (…) Innvandring (…) forblir et nasjonalt ansvar. Norges nåværende regelverk åpner for arbeidsinnvandring med kvalifikasjoner som vi har behov for, men ikke noe mer».

Amundsen påpeker at Norge kan påvirkes av FN-pakten direkte, men også indirekte, gjennom vårt medlemskap i EØS og vår tilslutning til Schengen-avtalen. Derved kan Norge måtte føye seg etter EU-direktiver som er laget i tråd med FNs migrasjonspakt.

– Jeg er spent på svaret fra utenriksministeren, sier Amundsen, som understreker at han ikke mistenker at Søreide bevisst har feilinformert Stortinget:

– Men jeg føler meg ikke trygg på at embetsverket i UD har vurdert dette riktig.

– Det er uansett utenriksministeren som må stå til ansvar?

– Ja, det er det.

 

Les dokumentet fra EU-kommisjonens juridiske avdeling her

 

Støtt Document

Sett gjerne opp et fast, månedlig trekk med bankkort: [simpay id=»280380″]

Eller bidra med et enkeltbeløp: [simpay id=»282505″]

Vårt kontonummer er 1503.02.49981

Vårt Vipps-nummer er 13629

For Paypal og SMS se vår Støtt oss-side.