Sakset/Fra hofta

Det blir stadig færre aktiviteter man kan sende barna avgårde på uten at de kommer tilbake med nye hjernevaskede idéer om seg selv og andre. På nettsiden for svenske speidere leser vi at hvithetsprivilegier er en ny aktivitet.

Du verden! Vi som trodde at speider’n drev med camping, spikking av seljefløyter, orientering og vaffelsteking. Vi har selv et arr på venstre tommel som følge av speiderkniven. Men nå er vel kniver blitt for farlig og arrene skal legges på sjelen fremfor tomlene.

Så bort med kniven og frem med pisken. For de fleste speidere i Sverige er vel hvite? Det er ikke bra. De jobber nok intenst med rekruttering fra minoritetsmiljøene. Vil man egentlig dele ut kniver til «gutta fra förorten»? Og det er vanskelig å se for seg at de noen respons fra muslimske jenter.  Telting i skauen? Ja, det kan du tro. Så her må det litt selvpisking til.

Høyst sannsynligvis er det allerede et hvitt privilegium å være speider i Sverige. Det skal jammen ikke være lett å videreføre gamle tradisjoner som den nye befolkningen ikke er interessert i. Kanskje de bare burde nedlegge seg selv for å unngå disse ekle hvite privilegiene de er så hysterisk opptatte av?

Men altså, øvelsen består i å sitte i smågrupper og komme på minst ti privilegier som hvithudede mennesker har i Sverige. Det med at hudfarge ikke burde spille noen rolle er tydeligvis et forbigått stadium. De «gode» elsker å dele folk inn etter hudfarge. For da kan man samtidig klistre på dem de lavere forventningers rasisme. Vi kan jo tenke oss hvordan det vil føles å sitte i en slik debattgruppe og være den eneste med annet nivå på pigmentet. Om man ikke hadde det før, så ville man straks ha utviklet et mindreverdighetskompleks.

Vi merker oss at den europeiske tradisjonen hvor man høflig og interessert spør hvor folk kommer fra skal bort og vekk. Det er rasistisk å spørre folk hvor de egentlig kommer fra. Alle er svensker, uansett om de kom fra Somalia sist torsdag.

Man ønsker å forandre normene i samfunnet. Også i speideren. Som om befolkningsutskiftningen ikke gjør den jobben effektivt nok allerede.

 Vithetsprivilegier är en aktivitet i Scouternas aktivitetsbank.

Övningen är hämtad från RFSL Ungdoms metodmaterial BRYT! men är här något förändrad. Istället för att behandla heteroprivilegier så handlar denna övning om vithetsprivilegier. Övningen går att vinkla så att fokus läggs på en annan samhällsnorm som passar just ditt sammanhang. De fördelar som vita människor får av vithetsnormen är för många människor dolda och svåra att få syn på. Syftet med den här övningen är att synliggöra sådana privilegier, och att diskutera hur snäva och begränsande normerna egentligen är.

Hur

Be deltagarna sätta sig i smågrupper och komma på minst tio privilegier som vithyade har i vårt samhälle. Det kan röra sig om privilegier på en strukturell nivå såväl som på en mer vardaglig nivå. Hjälp grupperna att komma igång genom att ta några exempel, som att vithyade personer slipper försvara sin härkomst och behöver inte svara på frågan ”var kommer du ifrån egentligen?”, i de flesta nya situationer de kommer till.
Efter några minuter är det dags att samla ihop alla deltagare och göra en runda där smågrupperna får redovisa vad de har tagit upp. Skriv gärna upp stödord utifrån de privilegier som deltagarna kommer på.

Diskussion

Diskutera därefter vad som krävs mer än att bara ha vit hy för att ha dessa privilegier. Fundera kring hur andra faktorer spelar in. Vilken betydelse har sådant som religion eller trosuppfattning, sexuell läggning, funktionalitet, könsuttryck och ålder? En vit människa som har många egenskaper och attribut som passar in i ramen för en icke-vit person, kan även den gå miste om de privilegier som vithetsnormen för med sig. Gå vidare genom att prata inom gruppen om hur det är möjligt att ta sitt ansvar för att förändra hur normerna ser ut. På vilka sätt är vi själva med och stärker normerna genom sitt sätt att vara och bemöta andra människor? Hur kan vi undvika att göra det, och hur kan vi gemensamt agera för mindre snäva och begränsande normer?

Var det ikke sånn det skulle være da?

Scouterna.se

Kjøp Kent Andersens bok fra Document Forlag her!