I Sverige snakker man fritt én gang, hvis man er ansvarlig politiker. Deretter er det canossagang. Om Moderaternas Olle Engström i Borås har talent for slikt gjenstår å se. Men lokale partifeller satt i møte om hans artikkel da riksmediene ringte.

Engström har tillatt seg å se opptøyene i «förorterna» i et kritisk lys, dvs. i forbindelse med masseinnvandringen. Det er å bryte et tabu.

BORÅS. «Under den gångna veckan har vi kunnat läsa om konsekvenserna av en alltför optimistisk och okontrollerad invandring till Sverige. Samhället håller på att tappa all kontroll över situationen».

Så beskriver den moderata politikern Olle Engström(M) den senaste tidens upplopp och våldsamheter i bland annat Stockholmsförorter, i en debattartikel i Borås Tidning.

– Det är bara att titta på hur områdena där det här hänt ligger. Man har placerat för många på samma ställe, säger han när Nyheter24 ringer upp.

Många har ju hävdat att Sverige har haft en hel del upplopp genom åren – har det verkligen med etnicitet att göra?

– Ja, på det sättet som det varit. Det finns fattiga personer i Norrland också men de gör inte så här. Det finns fattiga människor i hela Sverige men vi kommunicerar inte på det sättet.

I artikeln varnar Engström, som var 13:e namn på Moderaterna Västa Götalands riksdagslista, för ett «religiöst inbördeskrig» och jämför med länder som Liberia och Nigeria.

– Vad är det som säger att de som kastar sten inte har pistol på sig nästa gång? frågar han sig.

På vilket sätt är det religiöst?

– Du har ett bra exempel i England där en blodig kille mördade en engelsman och sedan stod i teve och sa «öga för öga» (mordet i Woolwich, reds. anm.). Tror du inte att vi kan drabbas av det i Sverige? Vi hade en bombman i Stockholm för några år sedan som försökte ta med sig svenskar i döden.

Ett tecken på att kriget är på väg menar Engström är de så kallade «medborgargardena» i Stockholm – grupper av högerextremister som tagit saken i egna händer. Han menar att det är «mycket olyckligt» men också att det är «ett tecken på misslyckande». Det är högerextremister och islamister som kommer att kriga, menar han.

– Men blir en muslim attackerad är det «öga för öga» – då ska de hämnas, säger Engström.

Medier som ber om utdyping stiller seg alltid uforstående til det som hevdes, slik at intervjuobjektet selv skal få gå på planken. Underveis merker man fallhøyden.

I dagens Sverige er en meningsytring en alvorlig sak som krever at partifeller svarer med en pressemelding:

Moderaterna i Borås har nu skickat ut ett pressmeddelande om Engströms artikel. Så här skriver de:

«Moderaterna i Borås tar bestämt avstånd från den debattartikel Olle Engström idag har publicerat på Borås Tidnings debattsida om oroligheterna i Stockholm.

Moderaterna är tydliga med att vi vill fortsätta att föra en politik som är generös mot dem som behöver en fristad. Sverige står för en human flyktingpolitik som sträcker sig längre än vad internationella konventioner kräver. För en hållbar asylpolitik krävs att människor som kommer hit ges bästa möjliga förutsättningar att bli delaktiga i samhället, framförallt genom arbete och egen försörjning.

Våld i vårt samhälle kan aldrig accepteras. Det finns grupper som tror att man kan och bör förändra samhället med våld. Vi kan inte låta våldet styra. Vi tycker att vi ska ha lagar som gäller lika för alla och att vi ska ha polis som ser till att de upprätthålls. Vi ska inte göra våldsanvändningen till en del av yttrandefriheten.»

 

http://nyheter24.se/nyheter/politik/747013-m-politiker-varnar-for-religiost-inbordeskrig