Regjeringen vil hindre at taxieiere ulovlig leier ut drosjeløyvet og tjener tusenvis av kroner uten å jobbe.

– Det er en ulovlig praksis som må stoppes, sier Anders B. Werp (H), statssekretær i Samferdselsdepartementet, til Aftenposten.

En drosjesjåfør som har vært i yrket i noen år, kan få eget løyve fra kommunen og starte egen bedrift. Siden det er langt flere sjåfører som ønsker eget løyve enn det kommunen kan tilby, har det oppstått et svart marked for utleie av løyver. Prisen ligger på minst 6.000–7.000 kroner på det svarte markedet.

Oslo kommune har avdekket flere taxieiere som både leier ut og leier inn løyver ulovlig, og vil kalle tilbake løyvene. Men kommunen har foreløpig ikke sanksjonert mot dem som betaler for leie av løyver.

– Hvis man driver ulovlig med åpne øyne og undergraver et tillitsbasert system, så må det få konsekvenser for begge parter. Her bør kommunen vurdere å politianmelde forholdet, sier Werp.

Han sier departementet nå jobber med et lovforslag, og ser på hele drosjereguleringen, noe som vil gjøre det mindre attraktivt å være løyvehavere.

– Ett av elementene er å oppheve behovsprøvingen. I praksis vil dette bety at alle som oppfyller kriteriene og søker om det, skal få løyve, sier Werp.

Forslaget er planlagt sendt ut på høring i løpet av tredje kvartal i år.

 

Kjøp Kent Andersens bok her!