Nytt

I følge en sirkulerende sms er daglig leder Jarle Kanaris i Bytaxi «mot islam», og muslimske drosjeeiere oppfordres nå til å boikotte selskapet.

Kanaris gikk i går ut mot de ulovlige aksjonene hvor nærmere 1000 muslimske taxisjåfører parkerte bilene sine i protest mot at Dagbladet trykket grise-karikaturen av Muhammed.

I dag fikk han denne smsen fra en av sine sjåfører, som hadde fått den fra andre:

«Salamoaleikum mine muslimske brødre. Dagens demonstrasjon har ført til at by taxi leder Jarle har gitt intervijo nrk nyheter om å be næringsetate inndra alle løyver som har deltatt i dagens demonstrasjon. Alle brødre som har løyve hos By taxi søke overgang til andre sentraler snarest. Jarle er imot Islam.»

– Problemet med den tekstmeldingen er at den ikke gjengir hva jeg sa. Den er uriktig og den er med på å skape et inntrykk som ikke er reelt, sier Kanaris.
Ville advare

Sentrallederen ga i går klart uttrykk for hvordan han ser på de ulovlige aksjonene.

I intervjuet med NRK Østlandssendingen sa han blant annet:

«- Vi har ingen sans for denne formen for aksjoner, som vi anser er klart ulovlige i henhold til løyvehavers plikter og rettigheter knyttet til drosjevirksomheten.»

Hensikten var å advare sine sjåfører mot å delta i ulovlige aksjoner:

– Vi har jo gått ut med denne informasjonen for å beskytte løyvehaverne slik at de ikke begår ulovligheter som igjen kan få konsekvenser ved at løyvemyndighetene inndrar løyver ved gjentatt brudd, sier Kanaris.

Kanaris` advarsel til taxieierne kom etter at Oslo kommune ved Næringsbyråd Øystein Sjøtveit (Frp) ga drosjesentralene beskjed om at kommunen anser aksjonene som et brudd på drosjeforskriftene og at gjentagelser dermed kan føre til at drosjeløyver blir inndratt.

Kanaris presiserer i dag at han på ingen måte er imot Islam, slik tekstmeldingen gir inntrykk av. Han har heller ikke bedt næringsetaten inndra løyver fra de som deltok i aksjonene. Det har Oslo kommune selv sagt at de vil vurdere å gjøre.

– Hva tenker du om at det du sa blir tolket slik?

– Enten har de ikke hørt godt etter hva jeg sa i intervjuet, eller så ønsker de å tolke det slik bevisst for å ramme Bytaxi økonomisk, sier han.

– Oppfatter du tekstmeldingen som en trussel mot din sentral?

– Jeg oppfatter det som en trussel ved at de ønsker å ramme oss økonomisk. En drosjesentral har sine inntekter fra sine løyvehavere, og hvis de forsvinner har man ingen inntekter. Det er problematisk når man sprer uriktig informasjon, sier Kanaris.
Står alene

At tekstmeldingen går til hans sjåfører overrasker ikke. De andre sentralene, foruten Norgestaxi, har nemlig skygget banen når de har blitt bedt om å uttale seg om aksjonene:

– Vi registrerer at de andre aktørene, og særlig den største aktøren ikke er på banen og tar klart avstand fra ulovlige aksjoner. Det er uheldig, og det sier vel sitt om hvor mye makt den enkelte løyvehaver har i sin sentral, sier Kanaris.

– Tror du sentralene frykter reaksjoner dersom de sier noe?

– Det tror jeg. Et virkemiddel er å ta med seg løyvet til en annen sentral, og da rammer man den sentralen man er hos økonomisk. Da er det kanskje en grunn til at disse sentralene ikke går ut og tar avstand fra ulovlige aksjoner.

Heller ikke direktør i Norges Taxiforbund, Wiggo Korsnes, støtter de muslimske taxisjåførenes aksjoner, som han mener ikke hører hjemme i arbeidstiden:

– Vi forstår godt at man kanskje vil protestere mot noe, men vi mener at det skal gjøres i fritiden, uten drosjebiler. Vi håper at alle sentraler nå går ut og sier til både sjåfører og eiere at denne formen for aksjoner misliker vi veldig, sier Korsnes til NRK.

NRK: Taxisentral trues med boikott