Nytt

Til tross for avsløringene av det omfattende drosjejukset i Oslo, der over 900 norsk-pakistanske drosjeeiere- og ansatte, samt summer som er anslått til å beløpe seg til minst en halv milliard kroner er involvert, fortsetter jukset som aldri før. Stadig ruller svarte millioner inn til drosjesvindlerne uten at de mister løyvet, og nå har byrådsleder Erling Lae mistet tålmodigheten med regjeringens passive holdning.

Kommunen har sendt en rekke forslag til tiltak for å stanse den grove økonomiske kriminaliteten til departementene. Der blir de i beste fall vurdert og i verste fall liggende i en skuff:

– Det er en overraskende passivitet. Nå må regjeringen ta fatt i dette. Vi i kommunen kommer etter hvert med flere tiltak, men vi er helt avhengig av at staten samarbeider. Nå må de bli ferdig med å vurdere, og gå til handling, sier Lae til Aftenposten.

Også representant Hans Olav Syversen (KrF) på Stortinget reagerer kraftig på at konkrete tiltak fra regjeringen for å stoppe den systematiske svindelen uteblir. Han vil ta saken opp i Stortinget:.

– Det er en uforståelig motvilje mot å gjøre noe med dette problemet fra regjeringens side. Her må det gripes inn raskt for å stoppe ulovligheter som har pågått i lang tid. På kort sikt er det behov for raskere og konsekvente reaksjoner overfor åpenbart misbruk av løyvet, mener Syversen.
– Hele systemet og regelverket for drosjeløyver må bli gjennomgått, sier Syversen, som retter interpellasjonen til samferdselsminister Liv Signe Navarsete (Sp).

NRK: Lae krever tiltak mot drosjene