– Veien er kort til at vi skaper usikkerhet rundt hvorvidt politiet er underlagt politisk kontroll, og hvorvidt vi følger opp politiske føringer, skriver Morten Hojem Ervik, sjef for Politiets utlendingsenhet.

Arne Johannessen gikk i strupen på sin egen sjef, justisminister Sylvi Listhaug, etter at hun kalte pedofile overgripere monstre.

Sjefen for Politiets utlendingsenhet går nå skarpt i rette med den tidligere lederen av Politiets fellesforbund: – Han viser manglende rolleforståelse, og bryter selv med en fundamental kjerneverdi i samfunnet, fastslår Morten Hojem Ervik.

Politiinspektør Arne Johannesen kritiserer sin egen sjef, justisminister Sylvi Listhaug, i et innlegg på Politiforums nettsider og flere aviser. Han sier hun kan ødelegge politiets etterforsking når hun kaller overgripere «monstre».

– Det er ikkje eit godt bidrag i den viktige kampen mot seksuelle overgrep mot barn å karakterisere desse overgriparane for monster. Det kan vere øydeleggjande for etterforskingsarbeidet og det er ikkje tillitskapande, seier Johannesen, som i mange år var leiar i Politiets Fellesforbund.

Johannesen viser til at politiet har «respekt» som en grunnleggende kjerneverdi.

– Alle som jobbar i politiet veit verdien av å syne respekt i yrkesrolla. Det er ein kjerneverdi i rettsstaten og grunnlaget for at politiet har stor tillit i samfunnet. Denne kjerneverdien må ikkje minst justisministeren sjølv støtte opp om, seier han.

Ervik svarer i Politiforum med samme mynt: Han skriver at «Arne selv med dette bryter en fundamental kjerneverdi i samfunnet. Vi lever i ett av verdens mest velfungerende demokratier, og som det sivile samfunns maktapparat kan det ikke være tvil om at vi er underlagt politisk kontroll. Dette innebærer at vi som jobber i politiet, og da særlig vi som er ledere, må ha god rolleforståelse og høy grad av profesjonalitet.»

Det er «problematisk offentlig å tilkjennegi synspunkter om politikkens føringer, prioriteringer og retorikk – utenfor etablerte kanaler. Arne må gjerne mene at den politiske retorikken til vår justisminister er problematisk, men etter min oppfatning bør han ikke dele disse synspunktene i full offentlighet», skriver Ervik.

Dette handler ikke om begrensning av ytringsfriheten, men om god rolleforståelse, fortsetter Morten Hojem Ervik:

For velger man den tilnærmingen at vi i politiet står fritt til å delta fullt og helt i den politiske debatten, ja da er veien kort for at vi skaper usikkerhet rundt hvorvidt politiet er underlagt politisk kontroll, og hvorvidt vi følger opp politiske føringer. Det er en uholdbar situasjon i et demokrati. Vår rolleforståelse har ved flere anledninger blitt utfordret – med rette eller urette – her mener jeg et slikt spørsmål er berettiget.

Arne må gjerne mene at den politiske retorikken til vår justisminister er problematisk, men etter min oppfatning bør han ikke dele disse synspunktene i full offentlighet.

Det vil kanskje fremheves at dette dreier seg mer om kritikk av retorikk enn politikk. Men dette kan vanskelig holde – dette er i mange sammenhenger to sider av samme sak. Etter min vurdering er det retoriske grepet justisministeren tar knyttet til at hun løfter dette kriminalitetsområdet som sin fremste prioritet. Det er det mange av oss i politiet som er godt fornøyde med – også at det får stor oppmerksomhet. Vår oppgave er å følge opp justisministerens tydelige føringer – ikke gå henne i rette i begrepsbruken. Den oppgaven må vi overlate til hennes politiske motstandere og andre samfunnsdebattanter. Det er slik et velfungerende demokrati fungerer. Og vår primære oppgave er nettopp å opprettholde dette.

Politiforum: – Vår oppgave er å følge opp justisministerens tydelige føringer, ikke gå henne i rette i begrepsbruken.

 

Kjøp «Betraktninger over revolusjonen i Europa – innvandring, islam og Vesten» av Christopher Caldwell her.