Danmarks statsminister Lars Løkke Rasmussen sier at det kan bli aktuelt å rive hus og flytte innbyggere i kampen mot parallellsamfunn i Danmark.

Den danske statsministeren tok opp saken i sin nyttårstale. Løkke har tidligere tatt til orde for særregler for å løse integreringsproblemene i særlig utsatte skoler og boligområder, men mandagens utspill om å avvikle «gettoene» helt er nytt.

Løkke sa at det som nå trengs, er en mer presis innsats rettet mot boligområder der sosial kontroll overskygger danske regler, lover og normer.

– Vi setter et nytt mål om å avvikle gettoene helt. Noen steder ved å bryte opp betongen og rive bygninger ned, spre innbyggerne og bosette dem i andre områder, sa han i talen.

Målet er gjenskape de blandede bydelene der «vi møter hverandre på kryss og tvers», framholdt statsministeren.

Han understreket også at det for noen barn er viktig å komme i barnehage tidligere.

– Vi skal bryte kjeden der generasjon etter generasjon lever i parallellsamfunn. Et barn har kun én barndom. Den må ikke forspilles, sa Løkke, som også uttalte at Danmark skal være et åpent land for dem som «kan og vil».

– Men jeg vet at mange av dere deler min bekymring for dem som ikke ønsker eller evner å gjøre det samme. Som misbruker vår gjestfrihet, utfordrer vårt levevis og setter toleransen på spill, sa Løkke i sin nyttårstale.