– I ghettoene er det kun et mindretall som snakker dansk, og parabolene peker vekk fra danske tv-utsendelser. Man kan stille spørsmål om det overhodet er Danmark, sa statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) under dagens pressemøte i det danske Statsministeriet.

Løkke understreket nødvendigheten av å forstå at de aktuelle områdene har en helt annen natur enn resten av Danmark, og at «alminnelige, danske virkemidler» ikke fungerer:

«Vi står i ghettoerne over for en udfordring, som vi måske ikke historisk set har gjort os helt begribeligt. Man kan stille spørgsmålstegn ved, om det overhovedet er Danmark? For dansk tales af et mindretal, børnene leger sent ude, fordi forældrene ikke skal på arbejde dagen efter, fordi alle paraboler rettet væk fra danske nyhedsudsendelser og mod fjernere egne, hvor man orienterer sig imod,» sagde statsministeren.

«Hvis vi ikke forstår, at de områder i virkeligheden har en hel anden natur end resten af Danmark, så går vi galt i byen».

«Det danske samfund hviler på, at vi er rundet af det samme – selvom vi ikke alle kan Grundtvig udenad, så er vi rundet af det samme. Og det frie skolevalg og andre regler i samfundet hviler på, at de grundlæggende værdier er på plads. Når det ikke er på plads, så kan det ikke nytte, at vi løser problemerne som om, at det var et villakvarter i Hjørring.»

Den danske regjeringen har annonsert at de snart vil legge frem omfattende forslag for å gjøre noe med de økende ghetto-problemene i landet.

Jyllands-Posten: Løkke: Er ghettoerne danske?

Les Jyllands-Postens artikkel-serie Ghettoland her