Migrantene hoper seg opp i Italia, men de færreste ønsker å bli igjen der. Brennerpasset over til Østerrike er i all hovedsak stengt for dem. Det samme er grenseovergangen langs rivieraen over til Frankrike. Så hva gjør de som ikke har penger til å kjøpe falske reisedokumenter eller til å la seg transportere av menneskesmuglere videre nordover?

De går over de kalde og snødekte Alpene til fots i 1800 meters høyde – i jeans og turnsko, av og til uten hansker eller hodeplagg. De synes åpenbart ikke de har noe å tape.

Prosjektet er naturligvis livsfarlig. Man kan bli overrasket av uvær, tatt av snøras, eller fryse seg fordervet. Men personene det gjelder, har ikke hatt noen skrupler med å risikere livet gjennom Sahara eller over Middelhavet. Hvorfor skulle de ha det i Alpene? Forstår vi egentlig hva slags risikovillig besluttsomhet migrantene besitter? Eller at den utgjør en trussel for oss?

Hos gode europeere som aner fred og ingen fare, slår det humanitære instinktet enn så lenge inn først. Politi og redningstjeneste er på plass i fjellene for å advare folk og å redde dem som havner i vanskeligheter.

Men mange vil ikke la seg redde, forteller italienske politifolk. De har fått en melding på WhatsApp fra noen andre som har klart å ta seg inn i Frankrike, og vil prøve samme vei – uten å måtte betale en mer eller mindre kjeltringaktig los, som i verste fall tar pengene og lar dem i stikken med uforrettet sak. Kanskje er ikke gendarmene på bakken på fransk side så mange i julen? Normalt sender de dem rett tilbake uten videre formaliteter.

Andre aksepterer hjelpen, det vil si: så mye av den som de ønsker. Onsdag gikk seks migranter seg bort i nærheten av Bardonecchia. De seks, samtlige fra sør for Sahara, tilkalte selv redningstjenesten, men gjenopptok ferden mot Frankrike så fort de hadde orientert seg på ny, etter advarsler vel vitende om at de igjen ville risikere livet.

Det behøves flere grensevakter, sier de som yter assistanse i fjellene. Men hvem får det i sving i en verden som skulle oppheve grensene?

Hovedaktørene i Jean Raspails roman befinner seg til havs, fast bestemte på å komme seg sjøveien til Frankrike. Man kunne ha skrevet et tilsvarende drama i Alpene også.

Corriere della Sera – La Repubblica – Die Welt

 

Kjøp Jean Raspails «De helliges leir» her.