Stillbilde: Italiensk Røde Kors i Susa/YouYube.

 

Som vi har sett, er det for tiden mange migranter i Italia som forsøker å komme seg inn i Frankrike ved å krysse grensen til fots i Alpene ubemerket av franske gendarmer. Turene er svært risikable, enkelte gjennomfører den uten ordentlig utstyr, og fra tid til annen havner folk i så alvorlige vanskeligheter at de ville ha omkommet uten assistanse fra redningsmannskaper.

Italiensk Røde Kors har nå bestemt seg for å gi migrantene en hjelpende hånd på utstyrsfronten: Lokallagene i Susa og Bardonecchia har satt i gang en innsamling av vinterstøvler som gis bort til migranter som kommer til grensetraktene for å gå til Frankrike.

La Repubblica skriver:

Rundt migrantene som ønsker å komme seg til Frankrike uten å bli oppdaget av de franske gendarmenes kontroller, har det oppstått et maskineri av solidaritet som har gått uten stans i mer enn en måned.

Røde Kors er ikke de eneste som samler inn sko og klær: Sekker fulle av tøy kommer hver eneste uke til Credenza i Bussoleno, og her blir det fordelt til frivillige som arbeider i venterommet på stasjonen i Bardonecchia, som er innredet for å ta imot migranter, særlig om natten, hvor frivillige fra Rainbow4Africa er i sving.

Grensekryssingene som migrantene gjør, er ulovlige, men det er altså ikke til hinder for at humanitære organisasjoner hjelper til med forsøket på å gjennomføre dem.

Det er jo særdeles praktisk at den gode følelsen som oppstår idet man hjelper migrantene med å realisere sine prosjekter, ledsages av at problemene som disse ellers kunne ha avstedkommet lokalt, forsvinner for alltid. En liten bit av et kjempemessig svarteperspill, i denne fjellversjonen av Raspails roman.

 
 

Kjøp «De helliges leir» av Jean Raspail her.