Den sikreste måten å møte disse utfordringene er å bedre integreringen og forholde oss til innvandrere på en ordentlig måte – også i det daglige – og dermed fremme det som for mange av oss fortsatt er kjernen i det å være norsk: Fellesskap, likhet og likestilling. Det er jo også fraværet av slike verdier som har gjort at mange innvandrere og flyktninger har forlatt sine hjemland.

Med det offentlige ordskiftet som har fått utviklet seg, og nå domineres av innvandrerkritiske stemmer, fremmer ikke integrering. Det gjør tvert imot at mange innvandrere mister troen på at de vil kunne integreres og i noen tilfeller på seg selv, og mange nordmenn mister motet eller lysten til å bli kjent med innvandrere.

Inge Tvedten

Ja takk til innvandrere!