Nytt

Slike karikaturer er ikke lenger kostnadsfrie i Tyrkia. Erdogan har dårlig utviklet sans for humor.

Statsminister Erna Solberg letter på sløret og avslører at fremstillingen av Tyrkia som fiende under NATO-øvelsen Trident Javelin var et ledd i en øvelse med fake news. Det setter opplysningen om Tyrkia som fiende i et helt nytt lys.

– Jeg vil ikke kalle det krise, men vi har beklaget det som skjedde. Her var det et scenario, forstår jeg, hvor man trente på ulike falske nyheter og annet, men man burde ha tenkt igjennom konseptet bedre, sier Solberg til NTB.

Det Solberg kanskje hinter til er at dagens Tyrkia er paranoid og overfølsomt. Det skal ingenting til før man reagerer og man leser hensikter inn i hendelser som det ikke er dekning for.

NATO ved generalsekretær Jens Stoltenberg og forsvarsminister Frank Bakke Jensen visste ikke hvilket ben de skulle stå på for å tekkes Tyrkia. Tyrkerne gjorde seg kostbare. Motivet var nedrig, sa Erdogan.

Nå kan Solberg fortelle at det tvert om var ledd i en øvelse med falske nyheter.

– Jeg forstår at man kan reagere på at man som alliert blir portrettert som en fiende. Men hvis man går inn i scenarioene for hvordan denne øvelsen var lagt opp, så kan man kanskje tenke at man i en gitt situasjon kan få mange falske nyheter, sier Solberg.(NTB)

Det er både en forklarende opplysning og indirekte en bebreidelse av tyrkerne som ikke klarer å forstå hvordan et krigsskuespill foregår. Tyrkerne er blitt så på tuppa at de ikke tåler innbilte scenarier.

Solberg setter også skapet på plass når hun sier at dagens Tyrkia faktisk må tåle å bli irettesatt.

– Men også vi har påpekt noen av de utfordringene som vi har sett med rettsstaten i Tyrkia for øyeblikket. Etter kuppet har vi sett en utvikling hvor vi nok opplever en litt vanskeligere menneskerettighetssituasjon. (NTB)

Faktum er at det er Tyrkia som har behandlet andre NATO-allierte som fiende. Bl.a ved å nekte tyske parlamentarikere å besøke sine egne soldater på Incirlik-basen i Øst-Tyrkia.

Det kan virke som om Erdogan vil forbeholde seg retten til å behandle «allierte» som fiender.

For øvrig kan de krype for ham.

Norske medier har for øvrig ikke rapportert at det hersker en sterk anti-amerikansk stemning i Tyrkia som mediene pisker opp, systematisk. Det kan tenkes at den ikke bidrar til å skape goodwill i forhold til NATO. Erdogan og hans folk tolker alt i verste mening.

 

Kjøp Hamed Abdel-Samads «Den islamske fascismen» her