Sakset/Fra hofta

Morokkanske jenter i landsbyen Tinghir leser fra Koranen i en madrasa under ramadan. 17 juni 2017. Foto: Youssef Boudlal/Reuters/Scanpix

Da vi forleden leste et avisinnlegg fra en innsender som hadde en visjon om at det er mulig for muslimer og etniske nordmenn å leve fredelig side om side, rant det oss i hu en spissformulert bemerkning fra den tyske statsmannen Helmut Schmidt.

Den tidligere tyske kansleren var en realpolitiker med begrenset sans for svevende forestillinger. Schmidt sa en gang at «folk som har visjoner, bør gå til lege».

Skulle Helmut Schmidts anbefaling bli tatt bokstavelig, ville det blir lange køer på norske psykiateres venteværelser. Fortsatt er det så mange lettlurte og naive nordmenn som tror at nordmenn og inntrengere kan leve i samforstand og harmoni at psykiatere og psykologer ikke vil mangle pasienter med forstyrret sjelsliv.

Det er og forblir en psykologisk gåte at så mange nordmenn fortsatt tror at samfunnet vil forbli upåvirket av den fremmedkulturelle invasjonen som Norge er blitt utsatt for. Det er ikke til å begripe at så mange nordmenn trakter etter et samfunn med splid, strid og fremmedartet fandenskap når vi like godt kunne bevare et nokså harmonisk samfunn basert på norsk kultur og norske verdier.

Problemstillingen er ikke ny. Evangelisten Paulus formulerte det slik i Romerbrevet 7:19: «For jeg gjør ikke det gode som jeg vil, men det onde, som jeg ikke vil, det gjør jeg».

Folk som bevisst jobber for å demontere det norske samfunn som har utviklet seg i tusen år og erstatte det med et islamsk regime, må da ha en skrue løs! Når FN år etter år kårer Norge til et av verdens beste land å bo i¸ så kommer jo det jo kort og godt av at Norge styres på grunnlag av norske verdier – ikke islamske.

Nordmenns livsvilkår er i verdensklasse fordi vi nordmenn til nå har unngått islamsk påvirkning. Det er over 50 muslimske land i verden, men ikke i ett eneste av dem kan innbyggerne nyte godt av både velferd og menneskerettigheter. Lesere som måtte ha oppdaget en islamsk og menneskerettspraktiserende velferdsstat, bør melde fra. De har i så fall plassert seg blant verdenshistoriens fremste oppdagere.

Norge har gjennom årene mottatt flyktninger som har beriket vårt samfunn. På 1800-tallet kom mange forfulgte jøder til Norge. De tilpasset seg sitt nye hjemland og ble en ressurs – helt til islams tyske åndsfrender utryddet de fleste av dem under krigen. Senere tok Norge imot flyktninger fra Ungarn. De ble vellykket integrert i det norske samfunn. Det samme gjaldt flyktninger fra Chile og Vietnam på 1970-tallet.

Muslimene er unntaket. De strømmer til landet for å havne hos NAV eller fortrenger nordmenn som blir NAV-klienter i deres sted. Regjeringspartiene og Senterpartiet ønsker ikke en slik utvikling, mens SV, Rødt, MDG, KrF og Venstre syns dette er helt OK. Arbeiderpartiet har som vanlig én fot på hver hest.

Når vi vet at et islamsk styresett, som Norge ikke vil unngå derom politikken fortsetter, uvegerlig fører til krig, terror, undertrykkelse og menneskelig fornedrelse, hvorfor er det da så mange samfunnstopper som dytter på for å islamisere Norge?

Det er til å besvare slike spørsmål at en har psykiatere, men også kirurger. For å vri litt på hva tidligere statsminister og Labour-leder Tony Blair sa da det for et par år siden lot til at Jeremy Corbyn kunne bli valgt til partileder:

– Nordmenn som føler hjertet slå for islam, bør be om hjertetransplantasjon!

 

Ragnar Larsen har lang fartstid i pressen, som redaktør i Arbeidets Rett, Røros, Nordlands Framtid, Bodø, og til sist Haugesunds Avis. Innimellom Nordlands Framtid og Haugesunds Avis var han i ni år banksjef i Nordlandsbanken.