Gjesteskribent

Befolkningsutskiftiningen omfattes av et stort tabu. Det er brudd på folkeskikk å omtale det som noe negativt. Men likevel er det slik oppfatter det. Hva gjør det med demokratiet på sikt?

«Den langsomme revolusjonen» var tittelen på en av erindringsbøkene Olav Larssen skrev etter at den høyt respekterte pressemannen for et halvt århundre siden gikk av som Arbeiderbladets sjefredaktør gjennom nesten 20 etterkrigsår.

Tittelen betegner den gradvise omformingen av Norge som Arbeiderpartiet sto bak i perioden fra Johan Nygaardsvold til Trygve Bratteli, som for øvrig ble Larssens svigersønn. Omskapingen av Norge fra fattigsamfunn til velferdsstat skjedde gradvis og uten brå omveltninger. Det ble ingen voldelig samfunnsomstyrting, men derimot gradvise reformer på folkestyrets grunn. Men resultatet ble revolusjonerende. Det er det som Olav Larssen la i uttrykket «Den langsomme revolusjonen».

I vår samtid er Norge inne en omformingsprosess – en langsom revolusjon på ny. Folkestyret forvitrer som følge av sentralisering og ekspertvelde. Det blir stadig større forskjell på folk også økonomisk. Det er slik de styrende eliter ønsker å ha det.

Og så utvikler Norge seg bort fra et samfunn bygd på kristne og humanistiske verdier i partnerskap med arbeiderbevegelsens solidaritetsideologi. Norge er inne i en overgang til et samfunn hvor muhammedanismen får økt innpass. Islamiseringen går sin jevne gang. Infiltrasjon av fremmede og fremmed kultur fortrenger gradvis landets egne verdier og innbyggere. Dette skjer nesten umerkelig, men retningen er klar.

Det er opplest og vedtatt at det offentlige og private skal gjenspeile befolkningen, men det gjøres uten at det har vært tatt en diskusjon om verdier. Tvert imot. Norske myndigheter gjør alt for å tilpasse seg et normsett som er fiendtlig til norske verdier. Dermed begynner kvotering å minne om infiltrasjonen og folk reagerer selv om de ikke sier det høyt. Det tenkes derfor i de tusen hjem: Finner ikke  Stortinget en gang nordmenn til å fylle sitt eget presidentskap? Det virker påtatt at de skal inn i ledelsen for alt: To av fire i Ap/AUF-ledelsen er av muslimsk opphav. Slik kunne vi fortsette.

Inntrengningen er tydelig i mediene. Dagsrevyen presenteres ofte av to med islamsk bakgrunn. Det virker demonstrativt. NRK har helt spesielle oppgaver i krig og når omveltning truer. I disse dager har Stortinget i stedet fokus på hva Regjeringen gjennom årene har sagt eller ikke sagt til Stortinget om vern av politibygninger. Snakk om å ha tungt for det!

Det er også et alvorlig sikkerhetsproblem at muslimer slipper inn i Forsvaret. I hvilken retning vil geværpipene peke den dagen det smeller? Det er ikke så mange år siden AKP (m-l) hadde som politikk å gå inn i forsvaret for å lære våpenbruk.

I militære forlegninger skjer tilpasningen også ved at svinekjøtt gradvis utfases i messene. Sykehus har allerede startet utfasingen – ikke av kostholdsmessige årsaker, men for å tilpasse seg den nye tid med voksende islamsk påtrykk.

Nordmenn skal på bred front tvinges til å godta at islam blir utviklet til en grunnleggende samfunnsnorm. Det tas små skritt om gangen, slik at overgangen ikke blir for brå. I de styrende eliters tankeverden er det nordmenn og norsk væremåte som skal tilpasses inntrengernes kultur og adferd – ikke motsatt. De fremmede skal slippe å ta skikken dit de kommer. Det er de som infiltreres som skal tilpasse seg.

Elitenes unnfallenhet oppmuntrer islamiseringen. Når visse inntrengere og deres avkom myrder, voldtar, raner og setter biler i brann, er elitenes reaksjon at folk må være tolerante og vise respekt for andres kultur og væremåte.

«Den langsomme revolusjonen» er i gang på ny – ikke den revolusjonen Olav Larssen beskrev, men en utvikling i retning av mer vold og sterkere undertrykking.

 

Ragnar Larsen har lang fartstid i pressen, som redaktør i Arbeidets Rett, Røros, Nordlands Framtid, Bodø, og til sist Haugesunds Avis. Innimellom Nordlands Framtid og Haugesunds Avis var han i ni år banksjef i Nordlandsbanken.

 

Bestill Douglas Murrays bok “Europas underlige død” fra Document Forlag her!