Statsminister Erna Solberg under halvårlig oppsummerende pressekonferanse i regjeringens representasjonsanlegg i Parkveien Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Statsminister Erna Solberg fremholdt på sin førjulspressekonferanse i forrige uke at «det er en uro i befolkningen».

Hun siktet til at Regjeringens reformer har skapt uro blant folk. Politireform, kommunesammenslutninger og tvangsfusjonerte fylker har etterlatt seg bekymring og fremtidsfrykt. Folk er redd for velferd og livsgrunnlag når distrikter tappes for statlig nærvær med økende avstand til helsehjelp, politi og skoletilbud.

Erna Solberg stusset på pressekonferansen over at folk er urolige – selv om de aller fleste har det bedre enn noen gang. Arbeidsledigheten er lav, de aller fleste har en trygg jobb og landets økonomi går meget godt.

Her tror vi statsministeren tar for lett på de underliggende årsakene til folks uro og usikkerhet om fremtiden. Mye av folks voksende urolighet skyldes det økende gapet mellom de styrendes og de styrtes interesser. NAV-skandalen har bekreftet bristende tillits mellom makten og folket. Stadig flere av oss blir usikre på om maktmiljøene egentlig står på folkeflertallets side som vern av folkets interesser.

Rikspolitikerne vil gjerne ha velgernes stemme, men bryr seg i mindre grad om velgernes ønsker og forventninger. Da blir velgernes behov fortrengt av de styrendes hobbyer. Smale gruppers særinteresser får gjennomslag. Et parti med et par prosent av velgere bak seg fikk Stortinget med på å legge ned pelsdyrnæringen. Regjeringens erstatning er i strid med Grunnloven og vil derfor tappe statskassen for milliarder av kroner. Slike hobbyprosjekter har staten råd til – samtidig som Frelsesarmeen må hjelpe flere enn noen gang siden 1930-årene og staten avslår å gi livsforlengende medisiner til kreftpasienter. Staten misbruker folkets penger til elitenes hobbyer.

Folkeflertallet ønsker ikke å omdanne Norge til et muslimsk samfunn, men det bryr makthaverne seg ikke om. Flere stortingspartier syns ikke islamiseringen går fort nok og ønsker ekstra tiltak for å få flere migranter til Norge. Og så skryter de av at fjernkulturelle kommer i arbeid – med den følge at nordmenn fortrenges til NAV.

Vi ser hvordan elitene jevner veien for islamistene ved å forpurre skolegudstjenester og nekte skolebarn å synge kristne julesanger. Det er ikke rart folk blir usikre på hvor veien går når selv kristne ledere legger større vekt på importerte hedningers interesser enn en tusenårig norsk og kristen tradisjon. Og toneangivende kristne figurer agiterer åpent for å støttede kreftene som ivrer etter å utslette Israel – landet og folket hvor Han som er julens midtpunkt ble født inn i.

 Og da er vi ved julens foranledning. Julens budskap er ikke at «Det er viktig å ta vare på hverandre», som det ble uttrykt i en TV-reklame. Julens budskap er at Gud gjennom Jesusbarnet ble menneske og satt inn i verden for å gi folk håp.

 Julens budskap stanser ikke ved krybben. Der er der det starter. Det var der både gjetere og vismenn fant Gud. Siden har folk i over 2000 år funnet Ham. Det er fra Ham vi har vår tidsregning. Den kristne kultur har i to årtusener utviklet klodens mest menneskevennlige samfunn og blitt forbilder for folk på alle kontinenter. Han som julen er til for å feire, ble kort og godt et vendepunkt i verdenshistorien.

Det er ikke tilfeldig at julen forbindes med lyset. Og her ligger også forklaringen på det grepet som julen har om hjertene. Mørket avløses av lys. Folks lengsel etter lys er også et uttrykk for håp.

 Julens lys gir håp om en tryggere fremtid som motvekt mot den uro mange føler.

God og velsignet jul!

 

Ragnar Larsen har lang fartstid i pressen, som redaktør i Arbeidets Rett, Røros, Nordlands Framtid, Bodø og til sist Haugesunds Avis. Innimellom Nordlands Framtid og Haugesunds Avis var han i ni år banksjef i Nordlandsbanken.

 

Kjøp Halvor Foslis nye bok her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.