Norge er et land som preges av økende forfall. NAV-sjef Sigrun Vågeng sier til NRK at velferdsstaten er truet. Det er ikke å ta for sterkt i.

Forfallet er ikke minst synlig og merkbart for landets tre eldste samfunnsinstitusjoner: Kirken, Posten og Forsvaret. Samtidig krenkes Grunnlovens statsrettslige prinsipp om at kongeriket er udelelig ved at det føres en politikk som gjør at inntrengere utenfra etablerer sine egne samfunn innenfor landets grenser med egen kultur og egen justis parallelt med det norske storsamfunnet.

Kirken har en tusenårig tradisjon – også som statsinstitusjon. Kirken har knyttet folk sammen og styrket folkets enhet – også for dem som ikke er troende. For et halvt århundre siden var over 90 prosent av folket også medlemmer av Den norske kirke. Nå er andelen om lag 70 prosent. Tilslutningen faller med et par prosentpoeng i året. Kirken selv er pådriver for en utvikling hvor Kirken blir marginalisert ved å ivre etter import av hedninger. Den hellige skrift er det heller ikke så nøye med. En prest blir bare unntaksvis biskop uten å fornekte Guds forbud mot homofilert praksis.

Posten har vært en statlig institusjon siden 1640-tallet. Det har lenge vært et udiskutabelt statlig ansvar å sørge for at husstander og bedrifter får post på alle ukens hverdager. Nå er det postombæring bare fem dager i uken og Regjeringen har foreslått å kutte til tre. A-post innenlands tar allerede flere dager. Pasientprøver fra fastleger utenom byene må ta nye og kostbare veier inn til laboratoriene. En tanntekniker på Romerike fortalte forleden at omsetningen er halvert ettersom proteser fra Øst-Europa nå går minst like raskt. Daglig post er en velferdsoppgave, som makthaverne ikke lenger bryr seg om.

Forsvaret er så forsømt at landet ikke lenger har noen hær i egentlig forstand. For noen år siden kunne det mobiliseres 150 000 soldater. Nå er verneplikten avskaffet i praksis. Hæren består bare av 4 000 kvinner og menn. Heimevernet skal ytterligere svekkes. Det er så en fristes til å sitere den danske folketingsmann Mogens Glistrup som på 1970-tallet foreslo restene av Forsvaret avviklet og erstattet med en plakat «Angrep mottages kun i kontortiden» og deretter en telefonsvarer med budskapet «Vi overgir oss!».

Offentlige bygg har et vedlikeholdsmessig etterslep på mange hundre milliarder kroner. For makthaverne er det mer kjekt å bygge nytt enn å vedlikeholde det en har.

Mye av fellesskapets midler går til å pleie makthavernes særinteresser fremfor å innfri folkets velferdsbehov. For å dekke astronomiske kostnader som følge av fjernkulturell innvandring, har Stortinget bestemt at pensjonistene skal ta støyten. Pensjonene underreguleres og pensjonister mister kjøpekraft år etter år.

Samtidig mangler det offentlige penger til en forsvarlig eldreomsorg, men blar villig opp 22 milliarder kroner for å sponse skogeiere i jungelland i tro på at været blir bedre.

Grunnloven pålegger styresmaktene å se til at alle arbeidsføre nordmenn har en jobb. For mange blir dette en illusjon når makthaverne importerer konkurrerende arbeidskraft gjennom innvandringspolitikken og EØS-avtalen. Bemanningsbyråer gjør stadig flere nordmenn til løsarbeidere. De fremmede som underbyr sin arbeidskraft gjør at mang en ungdom aldri kommer i gang med yrkeslivet sitt. Slik blir det færre enn ellers mulig som bidrar til det fellesskap Velferds-Norge hviler på. Ikke rart NAV-sjefen er urolig!

Sånn går det når folket velger makthavere som setter egne hobbyer foran folkefellesskapets behov.

 

Ragnar Larsen har lang fartstid i pressen, som redaktør i Arbeidets Rett, Røros, Nordlands Framtid, Bodø og til sist Haugesunds Avis. Innimellom Nordlands Framtid og Haugesunds Avis var han i ni år banksjef i Nordlandsbanken.

Støtt Document ?

Vi setter stor pris på om du kan gi et månedlig beløp. Dette gir oss en forutsigbar inntekt og gjør oss i stand til å publisere mer og bedre

.Bestill Douglas Murrays bok “Europas underlige død” fra Document Forlag her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.