TV-debatten i går kveld minnet om lyden fra hønsehuset. Dagens partiledere kakler vel så mye som 1950-tallets hvite italienere. Men vi godtok kaklingen fordi kaklerne la egg og ble til søndagsmiddag ved livets slutt. De skapte kort og godt verdier. Det kan en ikke si om alle dagens politikere, som i stedet foretrekker å forvalte verdier andre har skapt.

NRKs TV-debatt fra Arendal i går kveld ble et forvarsel om hva vi i valgkampen har i vente: Folkeskikkmangel, debattavbrytelser, fortidsfokus og repetisjon av enkle budskap.

Ni partiledere kaklet i kor, avbrøt hverandre og hørte ikke etter programlederne. Avisenes kommentatorer har utropt Jonas Gahr Støre og Audun Lysbakken til debattens vinnere. Det er ikke så rart. Pressefolk flest og deres aviser tilhører den røde heiagjengen.

Dagens TV2-meningsmåling viser at det er disse to partiene som går mest tilbake. Ap har vært på fallende kurs i månedsvis. Kakling overbeviser neppe mange. Folk misliker mangel på folkeskikk. Det er pussig at Jonas Gahr Støre, som kommer fra et møblert hjem, bryter de enkleste regler for god oppdragelse og oppførsel.

Arbeiderpartiet har et budskap som fremføres sent og tidlig: Å øke skattene med 15 milliarder kroner for å reversere den sittende regjerings skattelettelser. Her opptrer Jonas Gahr Støre som et politisk gjøkur. Slike veggur kjennetegnes som kjent av at gjøken kommer ut gjennom klokkevinduet og sier ko-ko hver time.

Partileder Støre opptrer tilsvarende. Han gjentar og gjentar påstandene om at dagens regjering gjennom skattepolitikken favoriserer dem «som har mest fra før». Støre er særlig opptatt av ikke å redusere formuesskatten. Han klarer ikke å ta til seg at dette ikke er en personskatt, men en bedriftsskatt. Det er bedriften som representer formuen, men eieren må betale formuesskatten – enten bedriften går godt eller dårlig.

I NRKs Dagsnytt atten i forrige uke deltok Fellesforbundets klubbleder ved en stor verkstedbedrift i Møre og Romsdal. Han ønsket å fjerne formuesskatten, som gjør at bedriftens eier har måttet ta ut penger fra bedriften for å betale formuesskatt – selv om bedriften har gått med underskudd i tre år på rad. Penger som kunne forblitt i bedriften til produkt- og videreutvikling, blir i stedet tappet ut til kemnerens glede.

Formuesskatt dreier seg ikke om fordeling og skattepolitikk, men om næringspolitikk. Formuesskatten er et handicap for næringsutviklingen og en klamp om foten for gründere. En nystartet bedrift kan ha stor aksjeverdi fordi markedet regner med kursoppgang og god lønnsomhet på sikt. Dette gjør at gründeren må skatte av den papirformuen han dermed får – selv om bedriften mangler inntjening. Da må gründeren selge seg ned for å skaffe penger eller angripe egenkapitalen for å betale formuesskatten.

Formuesskatten er også en demper for spredt eierskap. Det er altfor få nordmenn som investerer ledige midler i bedrifter. Når belønningen er samme formuesskatt som om pengene står risikofritt i bank, blir pengene gjerne stående der. Derfor får vi i Norge et alt for konsentrert eierskap knyttet til få miljøer og utenlandske investeringsselskaper.

Arbeiderpartiet startet valgkampen på Vestlandet for å markere at partiet vil gjøre en ekstra innsats i en landsdel hvor partiet står svakt, men følgelig har et stort potensial. En måling forleden om hvem velgerne tror blir statsminister etter valget, viste et nesten overveldende flertall for Erna Solberg på Vestlandet. Også på Østlandet viste målingen at det er flere som holder på Solberg enn Gahr Støre.

Det er et problem for Arbeiderpartiet at partiet ikke forstår vestnorsk mentalitet. Her vestpå trenger en ikke å be om unnskyldning for å skape verdier. Ikke ser en de store motsetninger mellom en bedrifts eier og bedriftens ansatte heller.

I motsetning til Arbeiderpartiet innser eiere og medarbeidere at de er i samme båt.

 

Ragnar Larsen har lang fartstid i pressen, som redaktør i Arbeidets Rett, Røros, Nordlands Framtid, Bodø, og til sist Haugesunds Avis. Innimellom Nordlands Framtid og Haugesunds Avis var han i ni år banksjef i Nordlandsbanken.