Nytt

Mens svensk politi har begynt å sjekke under sine egne privatbiler for bomber så må brannmennene sjekke at muttere på bilene deres  ikke er blitt løsnet mens de har stått parkert utenfor brannstasjonen.

– Tre anställda vid räddningstjänsten har fått hjulmuttrarna lossade när deras bilar stod utanför brandstationen, sier Tina Lehtonen, som er pressetalsperson for politiet i sydlige Skåne.

I et av tilfellene hadde alle mutterene på et av forhjulene blitt løsnet. Brannmannen oppdaget det da han kjørte fordi han hørte merkelige lyder og stanset.

Også bilen til trygghetsvaktene, som er en del av redningstjenesten, har vært mål for sabotasje og hærverk.

– Trygghetsvärdarna ingår i vår organisation och deras bil har drabbats två gånger. Den ena gången har däck skurits sönder och den andra gången har en ruta krossats, berättar ställföreträdande räddningschef Fredrik Kristell

Avisen Lokaltidningen skriver at det ikke er fastslått om dette er en hevn mot redningstjenesten og trygghetsvaktene. Hvem som skulle ønske å hevne seg på brannmenn, eller hvorfor er det ingen som debatterer.

Lokaltidningen