Barn undervises  i Dollow i Somalia, 3. april 2017. Foto: Zohra Bensemra / Reuters / Scanpix

Regjeringen får påpakning for å sende enslige mindreårige ut av Norge etter at de er fylt 18 år. Nå slår Jan Bøhler (Ap) alarm fordi mange foreldre sender barna til hjemlandet for å gå på skole, og de blir sendt hjem alene.

Bøhler synes dette er hårreisende og vil ha en stopper for det. Han får gehør hos Sylvi Listhaug, som lover å følge opp.

Men man kan ikke la være å reflektere over Aps holdninger: Partiet har samvittighetskvaler for 18-åringer som blir sendt hjem etter å ha vært her på midlertidig opphold. Ap vil gjerne være humane.

Men foreldrene som bor i Norge, har ingen skrupler med å sende barn alene til hjemlandet. Kan det være at Ap og venstresiden ønsker å sette en human standard som menneskene de viser omsorg for, ikke deler selv, ikke en gang overfor sine egne unger? Burde ikke Ap ta dette inn over seg? Er Aps og venstresidens omsorg grenseløs? Eller burde man kanskje ta erkjenne at verden ikke ser slik ut.

Et forsøk på å tre Ap-statens velferd ned over hodet på innvandringsfamilier møtes ikke av gjensidig forståelse. Hvis de bare vil ha pengene, men avviser verdiene, hva er da poenget med å fortsette? Burde man ikke tenke i nye baner?

Jan Bøhler (Ap) ber innvandringsminister Sylvi Listhaug (FrP) om en oversikt over barn som er tvangsutsendt fra Norge av sine foreldre.

Ifølge Vårt Land blir barn med innvandrerbakgrunn ofte sendt alene ut av Norge for å gå på skoler i foreldrenes hjemland.

– Vi har alvorlige varsler om hvor mange dette kan gjelde, sa Bøhler i onsdagens spørretime, og viste til en rapport fra Institutt for samfunnsforskning, ISF. Rapporten viser til tall fra før inngangen av 2012. Her kommer det fram at flesteparten av barna som utvandret fra Norge til foreldrenes hjemland, hadde bakgrunn fra Somalia, Kosovo og Pakistan.

Bøhler ber om en samlet oversikt over hvor mange det dreier seg om, og hvilke barn som er sendt ut. Han ønsker å gi ambassadene lov til å skrive ut nødpass til barn uten foreldrenes samtykke, slik at de lettere kan returnere til Norge.

– Dette er konstruktive innspill. Jeg ser noen mulige utfordringer, men jeg skal ta dem med meg og undersøke hva som er mulig, svarte Listhaug.

Bøhler sier Nav og kommunene sitter på disse tallene. Han mener ambassadene i de diverse landene burde få en slik oversikt.

– Da kan de undersøke hvilke skoler barna går på og hva de utsettes for. På samme måte vil politiet og Kripos lettere kunne etterforske frihetsberøvelse. (NTB)