Foto: Politiet.

Politiet i Oslo mer enn dobler bøtesatsene for å bære kniv på offentlig sted – opptil 20.000 kroner kan du måtte bøte med.

– Det er svært få som har nødvendig behov for å bære kniv på offentlig sted kveld og natt, sier leder Beate Brinch Sand for felles enhet for påtale i Oslo politidistrikt til NTB.

Knivbruk kan gi alvorlig skader og trusselsituasjoner kan lett oppstå når noen bærer kniv, sier Brinch Sand.

I en pressemelding fra politiet tirsdag ble det opplyst om de økte bøtesatsene for å bære kniv på offentlig sted i Oslo, Asker og Bærum. Tidligere har størrelsene på foreleggene vært 8.000 kroner og 9.500 kroner dersom saken har gått til domstolen. Nå er ny minstesats satt til 12.000 kroner, men med rom for å øke forelegget helt til 20.000 kroner.

– For at boten skal bli på maksimalnivået 20.000 kroner må det foreligge momenter som gjør det mer alvorlig eller straffeskjerpende å bære kniv på offentlig sted. Det kan være type kniv som besittes, om kniven bæres i konfliktsituasjoner, innen bestemte miljøer og på bestemte steder, skriver politiet.

Forbudet gjelder ikke bare kniver, men også andre skarpe redskap som er egnet til å påføre noen en kroppskrenkelse.